Rekentool 2018

Rekentool afbouw overgangsrecht WNT geactualiseerd voor 2018.

In de Rekentool afbouw overgangsrecht WNT zijn de maximale bezoldigingen van 2018 opgenomen. In de Rekentool zijn de diverse overzichtsschema’s van het overgangsrecht van de WNT verwerkt. De tool biedt inzicht in de aanvang, duur en wijze van afbouw van de bezoldiging conform het overgangsrecht van de WNT. Het gaat om de periode na afloop van de vier jaren waarin bestaande bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd.