Kamerbrief ontwijkingsconstructies WNT

Op 22 februari 2018 hebben minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en mininster Ollongren (BZK) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een tweetal maatregelen aankondigen om ontwijking van de WNT tegen te gaan.

De ministers willen ervoor zorgen dat onderaannemers in de zorg ook onder de Wet normering topinkomens gaan vallen. Ook wordt het begrip “gelieerde instelling” uit de wet aangepast. Hierdoor valt de bezoldiging van de topfunctionaris van een WNT-instelling, die gedeeltelijk bij de moederorganisatie (niet-WNT) is aangesteld, in zijn geheel onder het bereik van de WNT. Voor de volledige brief, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/22/kamerbrief-ontwijkingsconstructies-wet-normering-topinkomens-wnt.