Verslag Algemeen Overleg op 19 april 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 19 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het overleg is in dit kamerstuk van de Tweede Kamer vastgelegd.