Uitvoering moties WNT

De Kamer heeft een tweetal moties aangenomen over de WNT.

De eerste motie vraagt de regering om de WNT-jaarrapportage te verrijken met informatie over de effecten van de WNT. De tweede motie vraagt de regering de Kamer niet alleen te informeren over toegekende uitzonderingsverzoeken, maar ook over niet-toegekende uitzonderingen op het WNT-maximum. In bijgaande brief geeft minister Ollongren aan hoe zij deze moties uitvoert. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/26/kamerbrief-over-uitvoering-moties-wet-normering-topinkomens-wnt