Algemeen bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000

Algemeen bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000.

Sinds de Evaluatiewet WNT van 1 juli 2017 heeft de minister van BZK de bevoegdheid om het algemeen bezoldigingsmaximum lopende het jaar met terugwerkende kracht te indexeren als het ministersalaris op enig moment tenminste € 500 hoger is dan het WNT-bezoldigingsmaximum. Als gevolg van de recent afgesloten CAO Rijk is dit het geval. De minister van BZK heeft besloten om het WNT-maximum voor 2018 met terugwerkende kracht te bepalen op € 189.000. Het besluit zelf vindt u hier.