Plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens

Het plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het plan van aanpak beschrijft de inhoudelijke opzet, het totstandkomingsproces en de planning van de tweede wetsevaluatie WNT 2020.

De evaluatie bestaat uit een verkenningsfase, een onderzoeksfase en een rapportagefase leidend tot een onderbouwd kabinetsstandpunt.