Controleprotocol WNT 2018

Het Controleprotocol WNT 2018 is gepubliceerd.

In dit protocol wordt de wijze beschreven waarop de accountantscontrole op de naleving van de WNT in het kalenderjaar 2018 dient plaats te vinden. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Na de ingrijpende herziening van het Controleprotocol WNT 2017 zijn dit jaar alleen kleine wijzigingen doorgevoerd.