Uitvoeringsregeling WNT 2019 en Beleidsregels WNT 2019 vastgesteld

De minister van BZK heeft het normenkader voor 2019 vastgesteld. De Uitvoeringsregeling WNT, Beleidsregels WNT 2019 en de veelgestelde vragen en antwoorden en de diverse pagina’s op deze site zijn geactualiseerd.

De belangrijkste wijzigingen in 2019 ten opzichte van 2018 zijn:

  • Bij het einde van hun dienstverband kunnen topfunctionarissen voortaan maximaal vier weken niet-opgenomen vakantieverlof laten afkopen zonder gevolgen voor de WNT.
  • Van een aantal bezoldigingscomponenten wordt verduidelijkt in hoeverre ze tot de bezoldiging in de zin van de WNT moeten worden gerekend.