WNT-jaarrapportage 2017

De WNT-jaarrapportage 2017 is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

De WNT-jaarrapportage geeft een overzicht van de geconstateerde overtredingen en door de gezamenlijke WNT-toezichthouders getroffen handhavingsmaatregelen.

De WNT-jaarrapportage 2017 is ook online te raadplegen via de Kennisbank Openbaar Bestuur en op de themapagina Topinkomens.