Verslag schriftelijk overleg WNT naar de Tweede Kamer

Op 11 maart 2019 is het verslag van schriftelijk overleg (VSO) over de WNT naar de Tweede Kamer gesteld.

Hierin beantwoordt minister Ollongren vragen van Kamerfracties over met name het plan van aanpak van de tweede wetsevaluatie en de WNT-jaarrapportage 2017.