Sectorale normen 2020

De sectorale normen voor 2020 voor verschillende sectoren zijn gepubliceerd.

Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. De verlaagde maxima in 2020 voor het onderwijs, de cultuursector, de woningcorporaties, de zorg en de zorgverzekeraars en de sector ontwikkelingssamenwerking zijn in november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

De bezoldigingsmaxima zijn tevens te vinden in het overzicht met de bezoldigingsmaxima WNT 2020.