Uitvoeringsregeling WNT 2020

De minister van BZK heeft de Uitvoeringsregeling voor 2020 vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen in 2020 ten opzichte van 2019 zijn onderstaand weergegeven.

Naast verduidelijking van enkele begrippen en verplichtingen in het kader van de openbaarmaking is tevens veranderd dat:

  • Voor topfunctionarissen bij samenloop van werkzaamheden bij een WNT-instelling en bij een gelieerde rechtspersoon of een andere WNT-instelling dienen voortaan de WNT-gegevens die op die samenloop betrekking hebben, openbaar te worden gemaakt. Daarnaast moeten, als een topfunctionaris geen dienstbetrekking heeft, gedurende de eerste twaalf kalendermaanden de gewerkte uren van betreffende topfunctionaris openbaar worden gemaakt.
  • De vrijstelling van de openbaarmakingsverplichting wordt uitgebreid naar kleine WNT-instellingen met een ingehuurde topfunctionaris die onbezoldigd werkzaam is. Hierbij geldt wel dat aan de overige (huidige) voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan.