Rekentool afbouw overgangsrecht WNT

Rekentool afbouw overgangsrecht WNT is geactualiseerd voor 2020.

In de Rekentool afbouw overgangsrecht WNT zijn de maximale bezoldigingen van 2020 opgenomen. In de Rekentool zijn de diverse overzichtsschema’s van het overgangsrecht van de WNT verwerkt. De tool biedt inzicht in de aanvang, duur en wijze van afbouw van de bezoldiging conform het overgangsrecht van de WNT. Het gaat om de periode na afloop van de vier jaren waarin bestaande bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd.