Uitvoeringsregeling WNT 2021

De minister van BZK heeft de Uitvoeringsregeling voor 2021 vastgesteld.

In de Uitvoeringsregeling 2021 zijn de volgende de volgende wijzigingen opgenomen.

  • Er wordt verduidelijkt dat openbaarbaarmaking op grond van de WNT niet alleen op topfunctionarissen van toepassing is maar tevens op overige functionarissen (niet-topfunctionarissen) van wie de bezoldiging op grond van de WNT openbaar moet worden gemaakt vanwege overschrijding van het WNT-bezoldigingsmaximum.
  • Om misverstanden te voorkomen zijn enkele bepalingen toegevoegd om te verduidelijken dat in enkele gevallen een afwijkend van het voor de instelling geldende algemeen bezoldigingsmaximum is toegestaan.
  • In verband met de privacy van een functionaris (niet zijnde een topfunctionaris) die boven het algemeen bezoldigingsmaximum bezoldigd wordt, wordt van deze functionaris bij de openbaarmaking voortaan een vermelding van de functie vereist en niet langer de vermelding van de begin- en einddatum van de vervulling van de functie.