Verantwoordingsmodel WNT 2021

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2021 is gepubliceerd.

Voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens publiceert het ministerie van BZK jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verantwoordingsmodel WNT 2020 zijn:

  • De introductie van verlaagde bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen van publieke media-instellingen.
  • Er hoeft niet langer de duur van het dienstverband van een niet-topfunctionaris te worden opgenomen in de WNT-verantwoording.
  • Het verantwoordingsmodel WNT 2021 is uitgebreid met de vermelding van de artikelen op grond waarvan kan worden afgeweken van het voor de WNT-instelling geldende algemeen bezoldigingsmaximum in het kader van de normering van de totale bezoldiging van een topfunctionaris.

Voor een nadere uitwerking van genoemde wijzigingen kunt u (de toelichting bij) het verantwoordingsmodel raadplegen.