Resultaten van het onderzoek “Gebruik en waardering van de websites Topinkomens.nl en Jaarverantwoordingzorg.nl”

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een onderzoek uitgevoerd onder de doelgroep van de websites Topinkomens.nl en Jaarverantwoordingzorg.nl. De websites hebben als doel belanghebbenden inzicht te bieden in de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de uitvoering daarvan. Topinkomens.nl wordt maandelijks gemiddeld circa 12.000 keer bezocht, Jaarverantwoordingzorg.nl circa 2.300 keer. De resultaten van dit onderzoek treft u bijgaand aan.