Sectorale normen 2022

De sectorale normen voor 2022 voor verschillende sectoren zijn gepubliceerd.

Voor 2022 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 216.000. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. De verlaagde maxima in 2022 voor het onderwijs, de cultuursector, de media, de woningcorporaties, de zorg en de sector ontwikkelingssamenwerking* zijn in november 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

De bezoldigingsmaxima zijn tevens te vinden in het overzicht met de bezoldigingsmaxima WNT 2022.

*De sectorale regeling ten behoeve van de OS-sector is in verband met de weergave van het onjuiste jaartal in de titel gerectificeerd