Beleidsregels WNT 2022 vastgesteld

De minister van BZK heeft in de afgelopen maanden het normenkader voor 2022 vastgesteld. Als laatste zijn de Beleidsregels WNT 2022 vastgesteld.

De Beleidsregels WNT 2022 bestaan evenals voorgaande jaren uit aanvullende voorschriften voor een betere uitvoering van de WNT voor instellingen en accountants. Naar aanleiding van vragen welke bezoldiging al dan niet door de WNT wordt genormeerd bij het einde van een dienstverband is e.e.a. verduidelijkt in artikel 10.