Review ADR-accountantscontroles WNT 2020

De kwaliteit van de controle door accountants van de WNT-verantwoordingen in de jaarrekening van WNT-instellingen wordt periodiek onderzocht door de Auditdienst Rijk (ADR). Afgelopen jaar is ervoor gekozen om de reviews te laten plaatsvinden bij 14 kleinere accountantskantoren, aangezien in eerdere jaren de grote(re) kantoren al aan bod zijn gekomen.

Het beeld voortkomend uit de reviews is volgens de ADR overwegend positief. Van de 14 uitgevoerde reviews is één onderzoek gekwalificeerd als ontoereikend, één als toereikend met een aandachtspunt en twaalf als toereikend. Onze duiding bij deze conclusies van de ADR is, dat het dus ook bij de kleinere accountantskantoren, relatief goed gesteld is met de kennis en toepassing van WNT-wet- en regelgeving. Wel wijst de ADR er in algemene zin op dat het t.b.v. interne kwaliteitsborging juist voor accountantskantoren die weinig WNT-instellingen controleren, goed zou zijn om verplichte vaktechnische consultatie in te stellen.

De reviews hebben plaatsgevonden bij 11 gemeenten, 2 gemeenschappelijke regelingen en een provincie. Deze 14 WNT-instellingen vormen een deelverzameling van de 25 organisaties, die de ADR al had geselecteerd in het kader van de SISA-reviews.