Beleidsregels WNT 2023

De minister van BZK heeft in de afgelopen maanden het normenkader voor 2023 vastgesteld. Als laatste zijn de Beleidsregels WNT 2023 vastgesteld.

De Beleidsregels WNT 2023 bestaan, evenals voorgaande jaren, uit voorschriften voor een betere uitvoering van de WNT voor instellingen en accountants. Ten opzichte van de Beleidsregels 2022 zijn met name de jaartallen geactualiseerd; inhoudelijk is er niets gewijzigd.