Sectorale normen 2023

De sectorale normen voor 2023 zijn gepubliceerd.

Voor 2023 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 223.000. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. De verlaagde maxima in 2023 voor het onderwijs, de cultuursector en de media, de woningcorporaties, de zorg en de sector ontwikkelingssamenwerking zijn in oktober respectievelijk november gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

De bezoldigingsmaxima zijn tevens te vinden in het overzicht met de Bezoldigingsmaxima WNT 2023.