Beleidsregels WNT 2024

De staatssecretaris van BZK heeft in de afgelopen maanden het normenkader voor 2024 vastgesteld. Als laatste zijn de Beleidsregels WNT 2024 vastgesteld.

De Beleidsregels WNT 2024 bestaan, evenals voorgaande jaren, uit voorschriften voor een betere uitvoering van de WNT voor instellingen en accountants. Ten opzichte van de Beleidsregels 2023 zijn met name de jaartallen geactualiseerd; inhoudelijk is er niets gewijzigd.