Sectorale normen 2024

De sectorale normen voor 2024 voor verschillende sectoren zijn gepubliceerd.

Voor 2024 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 233.000. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. De verlaagde maxima in 2024 voor het onderwijs, de cultuursector en de media, de woningcorporaties, de zorg en de sector ontwikkelingssamenwerking zijn in november 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

De bezoldigingsmaxima zijn tevens te vinden in het overzicht met de Bezoldigingsmaxima WNT 2024.