Wettelijke rente BW opnieuw verhoogd

Per 1 januari 2024 is het percentage van de wettelijke rente verhoogd van zes naar zeven procent. Dit volgt op de verhoging van het percentage van de wettelijke rente per 1 juli 2023 van vier naar zes procent.

Dit betekent voor toepassing van de wettelijke rente bij een onverschuldigde betaling in het kader van de WNT, als er sprake is van de verplichting tot het in rekening brengen van de wettelijke rente, het volgende. Op een onverschuldigde betaling waarover op 1 januari 2024 al wettelijke rente loopt, dient (in voorkomend geval) het volgende percentage toegepast te worden:

  • tot en met 30 juni 2023 vier procent;
  • van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 zes procent; en
  • vanaf 1 januari 2024 zeven procent.