Nieuws - Actueel

58 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Controleprotocol WNT 2018

Het Controleprotocol WNT 2018 is gepubliceerd.

Nieuwsbericht | 31-10-2018 | 10:10

Plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens

Het plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nieuwsbericht | 10-10-2018 | 10:28

Algemeen bezoldigingsmaximum 2019 vastgesteld op € 194.000

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Nieuwsbericht | 13-09-2018 | 13:38

Verduidelijking: VPL-premie is altijd bezoldiging in de zin van de WNT

Om mensen te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling ...

Nieuwsbericht | 13-09-2018 | 12:30

Algemeen bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000

Algemeen bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000.

Nieuwsbericht | 13-09-2018 | 11:55

Verantwoordingsmodel WNT 2018

De WNT regels voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:30

Uitvoering moties WNT

De Kamer heeft een tweetal moties aangenomen over de WNT.

Nieuwsbericht | 28-06-2018 | 13:25

Verslag Algemeen Overleg op 19 april 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 19 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, minister van ...

Nieuwsbericht | 16-05-2018 | 12:16

Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten (o.a. artsen, tandartsen en apothekers)

Uit verschillende vragen vanuit het veld is gebleken dat er onduidelijkheid heerst over de vraag of en wanneer (een deel van) de ...

Nieuwsbericht | 03-04-2018 | 09:30

Kamerbrief ontwijkingsconstructies WNT

Op 22 februari 2018 hebben minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en mininster Ollongren (BZK) een brief aan de Tweede Kamer ...

Nieuwsbericht | 26-02-2018 | 13:35