Nieuws - Actueel

50 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten (o.a. artsen, tandartsen en apothekers)

Uit verschillende vragen vanuit het veld is gebleken dat er onduidelijkheid heerst over de vraag of en wanneer (een deel van) de ...

Nieuwsbericht | 03-04-2018 | 09:30

Kamerbrief ontwijkingsconstructies WNT

Op 22 februari 2018 hebben minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en mininster Ollongren (BZK) een brief aan de Tweede Kamer ...

Nieuwsbericht | 26-02-2018 | 13:35

Rekentool topfunctionaris zonder dienstbetrekking t/m 12 maanden beschikbaar

Er is een rekentool ontwikkeld ter ondersteuning van de openbaarmaking van de verplichte WNT-gegevens voor een topfunctionaris ...

Nieuwsbericht | 12-02-2018 | 11:53

Rekentool 2018

Rekentool afbouw overgangsrecht WNT geactualiseerd voor 2018.

Nieuwsbericht | 24-01-2018 | 09:38

WNT-jaarrapportage 2016

De WNT-jaarrapportage 2016 is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Nieuwsbericht | 19-12-2017 | 09:35

Normenkader 2018

De minister van BZK heeft het normenkader voor 2018 vastgesteld. De Uitvoeringsregeling WNT, Beleidsregels WNT 2018, de ...

Nieuwsbericht | 14-12-2017 | 16:47

Sectorale normen 2018

De sectorale normen voor 2018 voor verschillende sectoren zijn gepubliceerd.

Nieuwsbericht | 14-12-2017 | 14:08

Wetsvoorstel WNT-3

Wetsvoorstel WNT-3 is niet ingediend bij de Tweede Kamer.

Nieuwsbericht | 27-11-2017 | 15:15

Controleprotocol WNT 2017

Het Controleprotocol WNT is geactualiseerd en gepubliceerd.

Nieuwsbericht | 27-11-2017 | 15:15

Verantwoordingsmodel WNT 2017

De WNT regels voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Nieuwsbericht | 19-09-2017 | 14:50