Nieuws - Actueel

76 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Algemeen bezoldigingsmaximum 2019 vastgesteld op € 194.000

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Nieuwsbericht | 13-09-2018 | 13:38

Verduidelijking: VPL-premie is altijd bezoldiging in de zin van de WNT

Om mensen te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling ...

Nieuwsbericht | 13-09-2018 | 12:30

Algemeen bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000

Algemeen bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000.

Nieuwsbericht | 13-09-2018 | 11:55

Verantwoordingsmodel WNT 2018

De WNT regels voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:30

Uitvoering moties WNT

De Kamer heeft een tweetal moties aangenomen over de WNT.

Nieuwsbericht | 28-06-2018 | 13:25

Verslag Algemeen Overleg op 19 april 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 19 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, minister van ...

Nieuwsbericht | 16-05-2018 | 12:16

Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten (o.a. artsen, tandartsen en apothekers)

Uit verschillende vragen vanuit het veld is gebleken dat er onduidelijkheid heerst over de vraag of en wanneer (een deel van) de ...

Nieuwsbericht | 03-04-2018 | 09:30

Kamerbrief ontwijkingsconstructies WNT

Op 22 februari 2018 hebben minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en mininster Ollongren (BZK) een brief aan de Tweede Kamer ...

Nieuwsbericht | 26-02-2018 | 13:35

Rekentool topfunctionaris zonder dienstbetrekking t/m 12 maanden beschikbaar

Er is een rekentool ontwikkeld ter ondersteuning van de openbaarmaking van de verplichte WNT-gegevens voor een topfunctionaris ...

Nieuwsbericht | 12-02-2018 | 11:53

Rekentool 2018

Rekentool afbouw overgangsrecht WNT geactualiseerd voor 2018.

Nieuwsbericht | 24-01-2018 | 09:38