Rapport Dijkstal normeren en waarderen

Advies normeren en waarderen

In het adviesrapport ‘Normeren en Waarderen’ doet de commissie Dijkstal voorstellen voor afbakening van de semipublieke sector en voor normering van de topbeloningen van bestuurders binnen die sector. Bij die afbakening zijn drie criteria van belang: rechtspersoon met een wettelijke taak, vervullen van een taak van publiek belang en mate van publieke financiering. Daarnaast is van belang in hoeverre sprake is van commerciële marktwerking.

In het advies zijn de volgende deelsectoren gedefinieerd die volgens de commissie binnen de semipublieke sector vallen; onderwijs, cultuur, media, water, woningcorporaties, zorg- en welzijn, openbaar vervoer, infrastructuur, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, en medefinancieringsorganisaties.