'Gewopt en gewogen' evaluatie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

Evaluatie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

Advies van de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers: Evaluatie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.