Bezoldigingsmaxima 2017

Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2017 is het algemene maximum € 181.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden in 2017 sectorale normen. Het overzicht van de verschillende in 2017 van toepassing zijnde maxima is hierboven te downloaden.