Verantwoordingsmodel WNT 2015

Let op, deze gegevens dient u hiernaast voor de zomer digitaal te verstrekken.

Ministeries

Voor de ministeries is het verplicht gesteld om gebruik te maken van model 3.70 van de Rijksbegrotingsvoorschriften.