Verantwoordingsmodel WNT 2019

Dit betreft een update van het Verantwoordingsmodel WNT 2019 zoals eerder gepubliceerd op 27-6-2019.