Is het opnemen van vakantiedagen voorafgaand aan het einde van het dienstverband aan te merken als verboden non-activiteit in de zin van de WNT?

Nee, het is mogelijk het dienstverband te laten eindigen nadat alle vakantiedagen zijn opgemaakt. Dit zijn verlofdagen die zijn opgebouwd terwijl de functionaris zijn taken uitoefende.