Mag een topfunctionaris meer verdienen dan het bezoldigingsmaximum als deze feitelijk meer werkt dan het voltijds dienstverband?

Nee. De bezoldiging mag niet meer bedragen dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum, ook niet als feitelijk meer dan fulltime (1fte) wordt gewerkt.