Valt non-activiteit gedurende een bemiddelingsfase onder de normering van de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband?

Ja. Bezoldiging bij non-activiteit gedurende een periode van bemiddeling nog voordat tot beëindiging van het dienstverband is besloten, telt mee als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Dat is alleen anders indien de non-activiteit rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst, een andere collectieve regeling of uit een wettelijk voorschrift, of als de non-activiteit onvrijwillig is. Gedurende een bemiddelingsfase kan dat aan de orde zijn als de betrokken topfunctionaris wegens onderzoek is geschorst of zelf vakantieverlof opneemt. In die gevallen kunnen de betalingen aangemerkt worden als bezoldiging.