Waarom is het onderscheid tussen leidinggevende topfunctionaris en toezichthoudende topfunctionaris van belang?

Het onderscheid tussen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen is van belang omdat voor beide categorieën een ander bezoldigingsmaximum geldt. Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum voor een fulltime leidinggevende topfunctionaris is gelijk aan het bezoldigingsmaximum van de instelling per jaar. Bij werken in deeltijd of korter dan een jaar wordt dit bezoldigingsmaximum naar rato verlaagd.

Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum van een toezichthoudende topfunctionaris is een vast percentage van het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum. Indien de toezichthoudende topfunctionaris korter dan een jaar werkt dan wordt dit bezoldigingsmaximum naar rato verlaagd.