Normenkader 2016

De beleidsregels, het controleprotocol, het verantwoordingsmodel en de veelgestelde vragen en antwoorden zijn geactualiseerd.

Voor de uitvoering van de WNT is door de minister van BZK een normenkader opgesteld. Naast de Uitvoeringsregeling WNT zijn nu ook de Beleidsregels WNT en het Controleprotocol gepubliceerd. In de Beleidsregels WNT zijn onder meer de begrippen topfunctionaris, toezichthouder en gewezen topfunctionaris nader uitgelegd en wordt een duiding gegeven over de toepassing van de WNT bij non-activiteit en van werk naar werk-trajecten. Het controleprotocol geeft nadere aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole bij de verslaglegging over kalenderjaar 2015. Ook het verantwoordingsmodel is aangepast voor verslagjaar 2015.

telefoons

Veelgestelde vragen en antwoorden

Bij het Normenkader 2016 en in verband met de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT zijn verschillende veelgestelde vragen en antwoorden op deze website aangevuld of geactualiseerd.

Het betreffen vragen over:

In het vervolg direct op de hoogte blijven van wijzigingen in de veelgestelde vragen en antwoorden? Abonneer je op de speciaal hiervoor ingerichte RSS-feed.