WNT-register gepubliceerd

Een eerste versie van een register van instellingen vallend onder de WNT  is gepubliceerd.

Mappen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan het zo volledig en juist mogelijk in kaart brengen van instellingen die onder de werking van de WNT  vallen. Dit overzicht wordt gebundeld in het WNT-register. Een eerste versie van dit register is nu gepubliceerd op deze website. Zorginstellingen, onderwijs- en emancipatie-instellingen en woningcorporaties zijn niet in het register opgenomen, omdat van die deelsectoren reeds aparte registers worden bijgehouden.

Als u denkt een aanvulling, actualisatie of verbetering op het register te hebben, dan kunt u die doorgeven via het contactformulier.