WNT-register ministerie van BZK

Het WNT-register bij BZK bevat instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen.

WNT-register

Het WNT-register bevat de namen van de instellingen die onder de WNT vallen en waarvan het toezicht op de naleving van de wet wordt uitgeoefend door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van BZK. In dit register staan niet de WNT-instellingen die onder toezicht staan van een andere WNT-toezichthouder. Het gaat om:

  • Zorginstellingen en andere instellingen op het beleidsterrein van het ministerie van VWS.
  • Onderwijsinstellingen en andere instellingen op het beleidsterrein van het ministerie van OCW.
  • Woningcorporaties.

Wat betekent de vermelding in dit BZK WNT-register?

Het register wordt door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van BZK bijgehouden om instellingen die onder de WNT vallen te kunnen informeren over deze wet en om toezicht op de naleving van de WNT te houden. Een instelling of rechtspersoon valt onder de WNT als één of meer van de criteria uit de WNT van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de WNT vloeit voort uit de wet zelf, namelijk de artikelen 1.2 en 1.3 van de WNT. Als een instelling niet in het register staat, is het mogelijk dat de WNT toch van toepassing is. Aan het overzicht van dit register kunnen geen rechten worden ontleend. Volg het stappenschema op deze website om te bepalen of de WNT van toepassing is.

Correcties en aanvullingen doorgeven

Het ministerie van BZK spant zich in voor een zo volledig en juist mogelijk register. Via deze formulieren kunt u een instelling aan- of afmelden. Aanmeldingen, afmeldingen en andere correcties worden altijd door het ministerie getoetst.

Instellingen op het terrein van VWS, OCW en woningcorporaties kunnen daarvoor terecht bij de desbetreffende toezichthouder.

WNT-register

Datum publicatie: 22 april 2024

Organisatie Plaats vestigingsadres WNT-grondslag minister
ABG-organisatie Alphen art. 1.2.1.h. WGR JenV
Afdeling Flevoland van de vereniging van Nederlandse Gemeenten Lelystad art. 1.3.1.b. invloed BZK
Afdeling Overyssel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Raalte art. 1.3.1.b. invloed BZK
Afdeling Utrecht van de vereniging van Nederlandse Gemeenten Nieuwegein art. 1.3.1.b. invloed BZK
Afeer Winschoten art. 1.2.1.h. WGR BZK
Afvalbeheer Regio Centraal Groningen Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Afvalbeheer Westfriesland Bovenkarspel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel Oudeschild art. 1.3.1.c. subsidie BZK
AgriFood Capital BV 's-Hertogenbosch art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Airport Coordination Netherlands Schiphol art. 1.3.1.a. openbaar gezag IenW
Ambtelijke organisatie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Ridderkerk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Amstelland en Meerlanden werkorganisatie Hoofddorp art. 1.2.1.h. WGR BZK
Amsterdamse Orde van Advocaten Amsterdam art. 1.2.1.h. overig JenV
Aqualysis Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
AQUON Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Arbeidsintegratiebedrijf Dethon Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Autoriteit Persoonsgegevens Den Haag art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Avri Geldermalsen art. 1.2.1.h. WGR BZK
B.V. Sport Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard Zaltbommel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O Hattem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie Lucrato Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Denekamp art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd Ijsselland Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem Alphen aan den Rijn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe Culemborg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijvenschap Harnaschpolder Schipluiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijvenschap Hoefweg Bleiswijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Beheersmaatschappij Zwemsport- en Recreatieobjecten Dongen B.V. Dongen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Beheerstichting Golfbaan Stippelberg Bakel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Beheerstichting Sport Alblasserdam Alblasserdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
BEL Combinatie Eemnes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Belastingsamenwerking Oost-Brabant afgekort: BSOB Oss art. 1.2.1.h. WGR BZK
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Biesieklette Holding B.V. 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Boerennatuur Midden Groningen Garmerwolde art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Bosbad B.V. Emmeloord art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Brabant Water N.V. 's-Hertogenbosch bijlagen WNT IenW
Brabants Historisch Informatie Centrum 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
BreedSaam, Coöperatie Huisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda UA Breda art. 1.3.1.b. invloed BZK
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
BSO Kindcentrum Koning Groen Sprang-Capelle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Bureau Architectenregister 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Bureau Beheer Landbouwgronden Utrecht art. 1.2.1.h. ZBO LNV
Bureau Financieel Toezicht Utrecht art. 1.2.1.h. ZBO JenV
BVO Ingenieursbureau Krimpenerwaard Krimpen aan de Ijssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) Rijswijk art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO EZK
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied CNB Amsterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Cliëntenbelang Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Coöperatieve U.A. Goudriaan art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Collectief Eemland Bunschoten-Spakenburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Collectief Groningen West Aduard art. 1.3.1.c. subsidie BZK
College gerechtelijke deskundigen (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, NRGD Utrecht art. 1.2.1.h. overig JenV
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ede art. 1.2.1.h. ZBO LNV
Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A. Leusden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatie Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland U.A. Echteld art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer U.A. Colijnsplaat art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatie De Groene Klaver U.A. Voorschoten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatie Dimpact UA Enschede art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Gastvrije Randmeren UA Harderwijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. Sneek art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Park Management Grote Polder UA Zoeterwoude art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatie ParkeerService U.A. Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten UA Den Haag art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Toegang Tilburg U.A. Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A. Nijkerk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A. Schipluiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatief Stimuleringsfonds Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar U.A. Hoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A. Kampen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatieve Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek U.A. Vorden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatieve vereniging Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne U.A. Jannum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatieve vereniging Kunstkade U.A. Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatieve Vereniging Súdwestkust U.A. Koudum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coteq Netbeheer B.V. Almelo bijlagen WNT EZK
De Betho Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Bibliotheek Salland Raalte art. 1.3.1.c. subsidie BZK
De Commandostichting Roosendaal art. 1.3.1.b. invloed Defensie
De gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten Capelle aan den Ijssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) Amsterdam art. 1.3.1.a. openbaar gezag Financiën
De Samenwerking Kempengemeenten Reusel art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Vervoerregio Amsterdam Amsterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst Dommelvallei Mierlo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Franeker art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers Apeldoorn art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Dienst Wegverkeer (RDW) Zoetermeer art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Divosa, de landelijke vereniging van leidinggevenden van gemeentelijke diensten op het terrein van werk, inkomen en zorg Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie SZW
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Domeinen Roerende Zaken Apeldoorn art. 1.2.1.h. overig Financiën
Dunea N.V. Zoetermeer bijlagen WNT IenW
Duo+ Ouderkerk aan de Amstel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer B.V. Hoofddorp art. 1.3.1.b. invloed BZK
ECN (Nuclear Research and consultancy Group) Petten art. 1.3.1.b. invloed EZK
Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. Joure art. 1.3.1.a. openbaar gezag EZK
ELAN Zuidoost Friesland Beetsterzwaag art. 1.3.1.c. subsidie BZK
EMCO-Groep Emmen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Energiebedrijf Haarlemmermeer B.V. Hoofddorp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Enexis Netbeheer B.V. 's-Hertogenbosch bijlagen WNT EZK
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Doetinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
European Urban Knowledge Network Grouping of Territorial Cooperation (EUKN EGTC) 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Evides N.V. Rotterdam bijlagen WNT IenW
Exploitatie Tiliander-Den Boogaard B.V. Oisterwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten Drachten art. 1.2.1.h. WGR BZK
Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Fijnder Groenlo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Grou art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A. Akkrum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid U.A. Nigtevecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A. Loenen aan de Vecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Gelders Archief Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijk regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Gorinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling 1Stroom Westervoort art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht Soest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Avres Gorinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Geertruidenberg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk Delft art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden Gorinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Etten-Leur art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling BLINK Helmond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Hardinxveld-Giessendam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Cure Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden Harlingen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Diamant Groep Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk Woerden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West Oss art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht Veenendaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark Bladel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling MER Echt art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Breda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard Ridderkerk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling NoardEast Fryslân (NEF) Dokkum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz Geleen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland Amstelveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen Elst art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Sittard art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Deurne art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer Amsterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Etten-Leur art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst  Drenthe Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland Haelen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooiersgracht Blaricum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling samenwerking Boxtel-Sint Michielsgestel Boxtel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen Stadskanaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Senzer Helmond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 Ridderkerk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest Soest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh 2011 Bleskensgraaf art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân Drachten art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Technology Base Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling voor Gesubsideerde Arbeid Kop van NH Schagen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg Geleen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA) Oosterhout art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant Etten-Leur art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten Kampen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE), Ergon Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Westrom Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep Roosendaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeente Aa en Hunze Gieten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Aalsmeer Aalsmeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Aalten Aalten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Achtkarspelen Buitenpost art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alblasserdam Alblasserdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Albrandswaard Rhoon art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alkmaar Alkmaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Almelo Almelo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Almere Almere art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alphen-Chaam Alphen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Altena Almkerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ameland Ballum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Amersfoort Amersfoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Amstelveen Amstelveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Amsterdam Amsterdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Apeldoorn Apeldoorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Appingedam Appingedam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Arnhem Arnhem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Assen Assen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Asten Asten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Nassau art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Baarn Baarn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Barendrecht Barendrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Barneveld Barneveld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beek Beek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beekdaelen Nuth art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beesel Reuver art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Berg en Dal Groesbeek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergeijk Bergeijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergen Alkmaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergen (L) Bergen L art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergen op Zoom Bergen op Zoom art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Berkelland Borculo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bernheze Heesch art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Best Best art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beuningen Beuningen Gld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beverwijk Beverwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bladel Bladel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Blaricum Blaricum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bloemendaal Overveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bodegraven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Boekel Boekel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Borger-Odoorn Exloo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Borne Borne art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Borsele Heinkenszand art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Boxtel Boxtel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Breda Breda art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Brielle Brielle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bronckhorst Hengelo (Gld) art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Brummen Brummen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Brunssum Brunssum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bunnik Odijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bunschoten Bunschoten-Spakenburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Buren Maurik art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Castricum Castricum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Coevorden Coevorden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Cranendonck Budel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Culemborg Culemborg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dalfsen Dalfsen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dantumadiel Damwâld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Bilt Bilthoven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Fryske Marren Joure art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Ronde Venen Mijdrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Wolden Zuidwolde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Delft Delft art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Delfzijl Delfzijl art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Den Haag 's-Gravenhage art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Den Helder Den Helder art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Deurne Deurne art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Deventer Deventer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Diemen Diemen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dijk en Waard Heerhugowaard art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dinkelland Denekamp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Doesburg Doesburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Doetinchem Doetinchem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dongen Dongen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dordrecht Dordrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Drechterland Hoogkarspel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Drimmelen Made art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dronten Dronten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Druten Druten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Duiven Duiven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Echt-Susteren Echt art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Edam-Volendam Volendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ede Ede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eemnes Eemnes art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eersel Eersel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eijsden-Margraten Margraten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eindhoven Eindhoven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Elburg Elburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Emmen Emmen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Enkhuizen Enkhuizen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Enschede Enschede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Epe Epe art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ermelo Ermelo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Etten-Leur Etten-Leur art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Geertruidenberg Raamsdonksveer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Geldrop Mierlo Geldrop art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gemert-Bakel Gemert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gennep Gennep art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gilze en Rijen Rijen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Goeree-Overflakkee Middelharnis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Goes Goes art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Goirle Goirle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gooise Meren Bussum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gorinchem Gorinchem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gouda Gouda art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Groningen Groningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gulpen-Wittem Gulpen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Haaksbergen Haaksbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Haarlem Haarlem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Haarlemmermeer Hoofddorp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Halderberge Oudenbosch art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hardenberg Hardenberg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Harderwijk Harderwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Harlingen Harlingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hattem Hattem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heemskerk Heemskerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heemstede Heemstede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heerde Heerde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heerenveen Heerenveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heerlen Heerlen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heeze-Leende Heeze art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heiloo Heiloo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hellendoorn Nijverdal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Helmond Helmond art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hendrik Ido Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hengelo Hengelo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Het Hogeland Winsum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heumen Malden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heusden Vlijmen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hillegom Hillegom art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hilvarenbeek Hilvarenbeek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hilversum Hilversum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hoeksche Waard Maasdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hof van Twente Goor art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hollands Kroon Anna Paulowna art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hoogeveen Hoogeveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hoorn Hoorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Horst aan de Maas Horst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Houten Houten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Huizen Huizen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hulst Hulst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente IJsselstein IJsselstein art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kaag en Braassem Roelofarendsveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kampen Kampen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kapelle Kapelle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Katwijk Katwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kerkrade Kerkrade art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Koggenland De Goorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den Ijssel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Krimpenerwaard Stolwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Laarbeek Beek en Donk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Land van Cuijk Cuijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Landgraaf Landgraaf art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Landsmeer Landsmeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lansingerland Bergschenhoek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Laren Laren art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leeuwarden Leeuwarden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leiden Leiden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leiderdorp Leiderdorp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leidschendam-Voorburg Leidschendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lelystad Lelystad art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leudal Heythuysen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leusden Leusden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lingewaard Bemmel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lisse Lisse art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lochem Lochem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Loon op Zand Kaatsheuvel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lopik Lopik art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Loppersum Loppersum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Losser Losser art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maasdriel Kerkdriel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maasgouw Maasbracht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maashorst Uden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maassluis Maassluis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maastricht Maastricht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Medemblik Wognum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Meerssen Meerssen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Meierijstad Veghel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Meppel Meppel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Middelburg Middelburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Midden-Delfland Schipluiden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Midden-Drenthe Beilen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Midden-Groningen Hoogezand art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Moerdijk Zevenbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Molenlanden Hoornaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Montferland Didam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Montfoort Montfoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Mook en Middelaar Mook art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Neder Betuwe Opheusden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nederweert Nederweert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nieuwegein Nieuwegein art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nieuwkoop Nieuwveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nijkerk Nijkerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nijmegen Nijmegen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nissewaard Spijkenisse art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noardeast-Fryslân Dokkum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noord Beveland Wissenkerke art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noordenveld Roden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noordoostpolder Emmeloord art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noordwijk Noordwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nuenen c.a. Nuenen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nunspeet Nunspeet art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oegstgeest Oegstgeest art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oirschot Oirschot art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oisterwijk Oisterwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oldambt Winschoten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oldebroek Oldebroek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oldenzaal Oldenzaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Olst-Wijhe Wijhe art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ommen Ommen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oost Gelre Lichtenvoorde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oosterhout Oosterhout art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ooststellingwerf Oosterwolde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oostzaan Oostzaan art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Opmeer Opmeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Opsterland Beetsterzwaag art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oss Oss art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oude IJsselstreek Gendringen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ouder Amstel Ouderkerk aan de Amstel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oudewater Oudewater art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Overbetuwe Elst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Papendrecht Papendrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Peel en Maas Panningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Pekela Oude Pekela art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Pijnacker-Nootdorp Pijnacker art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Purmerend Purmerend art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Putten Putten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Raalte Raalte art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Reimerswaal Kruiningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Renkum Oosterbeek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Renswoude Renswoude art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Reusel De Mierden Reusel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rheden Velp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rhenen Rhenen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ridderkerk Ridderkerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rijssen-Holten Rijssen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rijswijk Rijswijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Roermond Roermond art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Roosendaal Roosendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rotterdam Rotterdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rozendaal Rozendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rucphen Rucphen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schagen Schagen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Scherpenzeel Scherpenzeel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schiedam Schiedam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schouwen-Duiveland Zierikzee art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Simpelveld Simpelveld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sittard-Geleen Sittard art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sliedrecht Sliedrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sluis Oostburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Smallingerland Drachten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Soest Soest art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Someren Someren art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Son en Breugel Son en Breugel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stadskanaal Stadskanaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Staphorst Staphorst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stede Broec Bovenkarspel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Steenbergen Steenbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Steenwijkerland Steenwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stein Stein art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stichtse Vecht Maarssen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Súdwest-Fryslân Sneek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Terneuzen Terneuzen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Terschelling West-Terschelling art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Texel Den Burg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Teylingen Sassenheim art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tholen Tholen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tiel Tiel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tilburg Tilburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tubbergen Tubbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Twenterand Vriezenveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tynaarlo Vries art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tytsjerksteradiel Burgum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Uitgeest Uitgeest art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Uithoorn Uithoorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Urk Urk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Utrecht Utrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Utrechtse Heuvelrug Doorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vaals Vaals art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Valkenburg aan de Geul Valkenburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Valkenswaard Valkenswaard art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veendam Veendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veenendaal Veenendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veere Domburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veldhoven Veldhoven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Velsen IJmuiden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Venlo Venlo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Venray Venray art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vijfheerenlanden Leerdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vlaardingen Vlaardingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vlieland Vlieland art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vlissingen Vlissingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Voerendaal Voerendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Voorne aan Zee Hellevoetsluis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Voorschoten Voorschoten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Voorst Twello art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vught Vught art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waadhoeke Franeker art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waalre Waalre art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waalwijk Waalwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waddinxveen Waddinxveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wageningen Wageningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wassenaar Wassenaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waterland Monnickendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Weert Weert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente West Betuwe Geldermalsen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente West Maas en Waal Beneden-Leeuwen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westerkwartier Leek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westerveld Diever art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westervoort Westervoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westerwolde Sellingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westland Naaldwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Weststellingwerf Wolvega art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westvoorne Rockanje art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wierden Wierden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wijchen Wijchen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wijdemeren Loosdrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Winterswijk Winterswijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Woensdrecht Hoogerheide art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Woerden Woerden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wormerland Wormer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Woudenberg Woudenberg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zaanstad Zaandam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zaltbommel Zaltbommel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zandvoort Zandvoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zeewolde Zeewolde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zeist Zeist art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zevenaar Zevenaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zoetermeer Zoetermeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zuidplas Nieuwerkerk ad IJssel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zundert Zundert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zutphen Zutphen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zwartewaterland Hasselt art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zwijndrecht Zwijndrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zwolle Zwolle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Hengelo Ov art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg Geleen art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Brabant-Zuidoost Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGd Drenthe Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Flevoland Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Gelderland-Zuid Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Groningen Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Hart voor Brabant 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD IJsselland Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Noord- en Oost-Gelderland Warnsveld art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD regio Utrecht Zeist art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD West-Brabant Breda art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Zaanstreek Waterland Zaandam art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR Bleizo Bleiswijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR Cocensus Heemskerk art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR Veiligheidsregio Hollands Midden Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR Werkvoorzieningschap Kust , duin en Bollenstreek Voorhout art. 1.2.1.h. WGR BZK
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Welzijn Assende/Terneuzen Axel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Groengebied Amstelland Amstelveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Grondbank RZG Zuidplas Nieuwerkerk ad IJssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Halte werk Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Havenschap Groningen Seaports Delfzijl art. 1.2.1.h. WGR BZK
Havenschap Moerdijk Moerdijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Het Gegevenshuis Landgraaf art. 1.2.1.h. WGR BZK
Het Gelders Genootschap tot Bevordering en Instandhouding van de Schoonheid van Stad en Land Arnhem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Het Industrieschap 'De Plaspoelpolder' Rijswijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
het Interprovinciaal Overleg 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Het Utrechts Archief Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Het Waterschapshuis Amersfoort art. 1.2.1.h. WGR BZK
Historisch Centrum Overijssel Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Heerhugowaard art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Hoogheemraadschap van Delfland Delft art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Rotterdam art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
hûs en hiem advisering omgevingskwaliteit Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
IBN Holding B.V. Uden art. 1.2.1.h. WGR BZK
ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ict Samenwerking West-Brabant-West Zevenbergen art. 1.2.1.h. WGR BZK
'IJmond Werkt' Beverwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Industrieschap Medel Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ingrado Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek Lisse art. 1.2.1.h. WGR BZK
Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar Heijen art. 1.2.1.h. WGR BZK
ISD BOL Brunssum art. 1.2.1.h. WGR BZK
ISD Kompas Nuth art. 1.2.1.h. WGR BZK
IUCN The World Conservation Union Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Jongerencentra Waalwijk Waalwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Justitiële ICT Organisatie Gouda art. 1.2.1.h. overig JenV
Justitiële Informatiedienst Almelo art. 1.2.1.h. overig JenV
Kamer van Koophandel Utrecht art. 1.2.1.h. ZBO EZK
Kanselarij der Nederlandse Orden Den Haag art. 1.2.1.h. overig BZK
Kansspelautoriteit Den Haag art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Klimaatverbond Nederland Arnhem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep JenV
Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV) 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep JenV
Koninklijke Stichting Defensiemusea Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie Defensie
KUNSTGEBOUW, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland Rijswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Laborijn Doetinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Rotterdam art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Lariks Huis van Leusden Leusden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Liander N.V. Arnhem bijlagen WNT EZK
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) Schiphol art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Mainline, (stichting) Gezondheids- en Preventiewerk Druggebruikers Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Meerinzicht Ermelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Meerschap Paterswolde Haren Gn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Menso N.V. Emmen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Metropoolregio Eindhoven Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Defensie Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Financiën Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Justitie en Veiligheid Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Damswâld art. 1.2.1.h. WGR BZK
Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland Westervoort art. 1.2.1.h. WGR BZK
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord Venray art. 1.2.1.h. WGR BZK
N.V. Waterbedrijf Groningen Groningen bijlagen WNT IenW
N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg Maastricht bijlagen WNT IenW
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie Rijswijk art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Nationale Politie 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. overig JenV
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Natuur- en Recreatieschap Lingegebied Kerk-Avezaath art. 1.2.1.h. WGR BZK
Natuurgrenspark De Groote Heide Soerendonk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Nazorg fonds gesloten stortplaatsen Provincie Drenthe Assen art. 1.2.1.h. overig BZK
Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Overijssel Zwolle art. 1.2.1.h. overig BZK
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam Volendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars Rijswijk bijlagen WNT Financiën
Nederlands Genootschap van Burgemeesters 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Nederlands Loodswezen B.V. Hoek van Holland bijlagen WNT IenW
Nederlandse beroepsorganisatie van accountants Hoofddorp art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep Financiën
Nederlandse Loodsencorporatie Hoek van Holland art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Nederlandse Orde van Advocaten 's-Gravenhage art. 1.2.1.f. grondwet. bevoegdheden JenV
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO EZK
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie JenV
'Nederlandse Woonbond' Amsterdam bijlagen WNT BZK
Nederlnads Instituut Publieke Veiligheid Arnhem art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Nico Adriaans Stichting Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Noord Brabantse Waterschapsbond Breda art. 1.3.1.b. invloed BZK
Noordelijk Belastingkantoor Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Noord-Hollands Archief Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
NoordWest Groep N.V. Steenwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Oasen N.V. Gouda bijlagen WNT IenW
Omgevingsdienst Achterhoek Hengelo (Gld) art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Brabant Noord 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst de Vallei Ede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Groningen Veendam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Haaglanden 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst IJmond Beverwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Ijsselland Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Midden-Holland Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Hoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Harderwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Zaandam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Regio Arnhem Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Rivierenland Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Twente Almelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Veluwe IJssel Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst West-Holland Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Onderzoeksraad voor Veiligheid 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijventerreinen A7 Heerenveen-Joure Heerenveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Oorlogsgravenstichting 's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland Kapelle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Crematoria Twente Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Drechtsteden Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Eurode Kerkrade art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer Europoort Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Meldkamer Oost-Nederland Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar lichaam 'OVER-gemeenten' Wormer art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek Borculo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Orde van Advocaten Arrondissement Noord-Nederland Groningen art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van advocaten in het arrondissement Den Haag Den Haag art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van advocaten in het arrondissement Gelderland Arnhem art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel Deventer art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam Rotterdam art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van Advocaten in het arrondissement Zeeland West-Brabant Breda art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van Advocaten Limburg Roermond art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van Advocaten Midden-Nederland Utrecht art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van Advocaten Noord-Holland Haarlem art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van advocaten Oost-Brabant 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. overig JenV
Orde van Octrooigemachtigden Rijswijk art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep EZK
Orionis Walcheren Vlissingen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Participatiebedrijf Kempenplus Bladel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Peel 6.1 Helmond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. overig IenW
Plassenschap Loosdrecht e.o. Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
PlusTeam ( openbaar lichaam) Geldrop art. 1.2.1.h. WGR BZK
Politieacademie (Landelijk selectie- en opleidingsinstituut Politie (LSOP)) Apeldoorn art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Port of Zwolle Coöperatie U.A. Zwolle art. 1.3.1.b. invloed BZK
Projectbureau Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Oss art. 1.2.1.h. WGR BZK
Prolander Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Promen Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland Lelystad art. 1.2.1.h. overig BZK
Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Middelburg art. 1.2.1.h. overig BZK
Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. overig BZK
Provincie Drenthe Assen art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Flevoland Lelystad art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Fryslân Leeuwarden art. 1.2.1.b. provincies BZK
provincie Gelderland Arnhem art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Groningen Groningen art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Limburg Maastricht art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Noord Holland Haarlem art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Noord-Brabant 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Overijssel Zwolle art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Utrecht Utrecht art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Zeeland Middelburg art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Zuid-Holland 's-Gravenhage art. 1.2.1.b. provincies BZK
Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Raad voor Rechtsbijstand Utrecht bijlagen WNT JenV
Recreatieschap Nieuwerkerk ad IJssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer Uitgeest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Drenthe Dwingeloo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Geestmerambacht Noord-Scharwoude art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Kerk-Avezaath art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Over-Betuwe Kerk-Avezaath art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Rottemeren Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Spaarnwoude Velsen-Zuid art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Stichtse Groenlanden Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Twiske-Waterland Oostzaan art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap voor het Friesche Waterland 'De Marrekrite' Uitwellingerga art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Voorne-Putten Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Westfriesland Bovenkarspel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regeling Letterhoeke Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Achterhoek Doetinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio De Vallei Ede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Food Valley Ede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Midden-Holland Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Rivierenland Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Twente Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regiofonds Brainport B.V. Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Regionaal Archief Rivierenland Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Bedrijventerrein Twente Almelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historich Centrum Groninger Archieven Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum Limburg Maastricht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum RHC Alkmaar Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht Wijk bij Duurstede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA Amersfoort art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Belasting Groep Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn HEUVELRUG (RDWI) Zeist art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale ICT-Dienst Utrecht Doorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-Ijmond Ijmuiden art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Regionale Loodsencorporatie Noord Eemshaven art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond Europoort Rotterdam art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden Vlissingen art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Reinigingsbedrijf Avalex Delft art. 1.2.1.h. WGR BZK
Reinigingsbedrijf Midden Nederland Soest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Reinigingsdienst De Liemers Zevenaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ring Overijssel Almelo art. 1.2.1.h. overig BZK
Rotterdamse Kunststichting Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
RUD Zuid-Limburg Maastricht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Sallcon, sociale werkvoorziening Deventer art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Samenwerking A2 gemeenten Heeze art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerking De Liemers Duiven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen Hoogeveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Noord Oost Groningen SANOG Delfzijl art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Klaaswaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Schadefonds Geweldsmisdrijven 's-Gravenhage art. 1.2.1.a. minister JenV
Schadeschap Luchthaven Schiphol Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Schouwburg en Congrescentrum Het Park B.V. Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
SED Organisatie Bovenkarspel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Shared Service Center DeSom Wognum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Shared Service Centrum ONS Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Sociaal-Economische Raad 's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep SZW
Sociale Dienst Veluwerand Harderwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Sociale Verzekeringsbank Amstelveen art. 1.2.1.h. ZBO SZW
Speeltuincentrale 'Groningen' Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Sportstichting Sittard-Geleen Sittard art. 1.3.1.c. subsidie BZK
St. Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland Maassluis art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Staatsbosbeheer Amersfoort art. 1.2.1.h. ZBO LNV
Stadsbank Oost Nederland Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stadsgewest 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V. Vlissingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
StadshavensOntwikkelingsFonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) C.V. Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stadsregio Parkstad Limburg Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stark Hoogeveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stedin Netbeheer B.V. Rotterdam bijlagen WNT EZK
Stichtiing Stadsomroep Den Haag Den Haag art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting  Nederlands Veteraneninstituut Doorn art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting ¨Blijf van m'n Lijf Den Helder¨ Den Helder art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting A + O Fonds Rijk 's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Aanloophaven Vlieland Vlieland art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SAFECIN) Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Aanpak Overlast Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Aanzet Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Achterhoek Toerisme Borculo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Heerlen art. 1.3.1.a. openbaar gezag BZK
Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed Financiën
Stichting Administratiekantoor Dataland Zoetermeer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening 's-Gravenhage bijlagen WNT JenV
Stichting AgriFood Capital 's-Hertogenbosch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Agriterra Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting AKROS Welzijn Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Algemene Begraafplaats Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp Nootdorp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Almelo Promotie Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amersfoort in C Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amersfoortse Brede Combinatie Scholen Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amstelland Bibliotheken Amstelveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amsterdam Economic Board Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amsterdam Museum Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Apeldoorn Marketing Apeldoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Aqua for All 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Architectuur Lokaal Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting Art.1 Midden Nederland Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Artiance Centrum voor de Kunsten Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Aslan Muziekcentrum Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Autoriteit Financiële Markten Amsterdam art. 1.3.1.a. openbaar gezag Financiën
Stichting Avedan Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Avedan Maatschappelijk Werk Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Avedan Welzijn Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Avres Nieuw Beschut Gorinchem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Baanmobiel Roermond art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort Terborg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Basisbibliotheek Bibliorura Roermond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Basisbibliotheek Montferland Didam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bataviahaven Lelystad art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel Son en Breugel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beheer 'Borchwerf II' Oud Gastel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting beheer 'De Statie' Sas van Gent Sas van Gent art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Beheer Dierenpark Borne Borne art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek Borculo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beheer Registergoederen Zutphen Zutphen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Bemiddeling en Fondsbeheer Utrecht art. 1.3.1.b. invloed SZW
Stichting Bernhezer Ondernemersplatform Heesch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beschut Werk Lekstroom Ijsselstein art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting BeschutWerk Breukelen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen Mijdrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beveiliging Gorcumse Bedrijfsterreinen 'Security-5' Gorinchem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio Schiphol art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Bevordering Werkgelegenheid Roermond art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Bevordering Werkgelegenheid Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting bibliocenter Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Biblionet Drenthe Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Biblionet Groningen Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting BiblioNu Venray art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting BiblioPlus Boxmeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Biblioservice Gelderland Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Capelle aan den Ijssel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Berkel & Ijssel Zutphen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Bollenstreek Lisse art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek De Groene Venen Waddinxveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Gooi en meer Bussum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Helmond-Peel Helmond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Numansdorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Hof van Twente Goor art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Hoogeveen Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek IJmond Noord Beverwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Kennemerwaard Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. Kerkrade art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Bergambacht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken Landgraaf art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Nieuwegein Nieuwegein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Noordwest-Veluwe Harderwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek Eibergen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Oosterschelde Heinkenszand art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Oostland Bergschenhoek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten Rijssen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Bibliotheek Velsen IJmuiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
stichting Bibliotheek Veluwezoom Dieren art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Waterweg-Schiedam Schiedam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek West-Achterhoek Doetinchem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek West-Brabant Roosendaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Westland Poeldijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta Hellevoetsluis art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheekservice Fryslân Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Eemland Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk Nijkerk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Mar en Fean Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Midden Fryslân Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân Wolvega art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bieb voor de Zaanstreek Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bijlmer Parktheater Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Binding Wijk bij Duurstede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bindkracht 10 Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bint welzijn Sint-Michielsgestel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bloembollenkeuringsdienst Lisse art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Bnational Milieudatabase Rijswijk bijlagen WNT BZK
Stichting Bodembeheer Schoonebeek Nieuw-Weerdinge art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur Winterswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting BOSATEX Den Haag art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Both Ends Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting BRBNT Oisterwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Breda-Actief Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting brede buurtschool Den Haag 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Buddy Netwerk 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage Utrecht art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant Oirschot art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Burgerkracht Limburg Sittard art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Burgerpersoneelsfonds Ministerie van Defensie 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Buurtwerk Alexander Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting C2C ExpoLAB Venlo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Caleidoscoop Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CARE Nederland 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Centraal Museum Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten Rotterdam bijlagen WNT EZK
Stichting CentraM Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum 16/22 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum Beeldende Kunst Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering Hilversum art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Centrum Kunst Educatie (CKE) Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) 's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen Stadskanaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal Veenendaal art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken Heerlen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie (Cnme) Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Citymanagement Schijndel Schijndel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Citymarketingorganisatie Breda Breda art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting CJG Rijnmond Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting CKE, Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Clup Welzijn Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CMO STAMM Groningen Drenthe Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CODA Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Coherente Ouderkerk aan de Amstel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Combiwel Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CoMensha Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Concert- en Cultuurpodium Purmerend Purmerend art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Continuïteit IHC Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting ContourdeTwern Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken Leusden art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen Den Haag art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Cordaad Welzijn Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'Cultura' Ede art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Cultureel Centrum Baarle Baarle-Nassau art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei Veghel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Centrum 'De Harmonie' Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg-Halfweg. Zwanenburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Erfgoed "Het Warenhuis" Axel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Middelburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers Zevenaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuur Kwartier Sneek Sneek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuur Oost Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuur+Ondernemen Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuurhuis De Klinker Winschoten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuurhuis De Tamboer Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CultuurPerron Thorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CultuurSchakel Den Haag art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Dalfsen Werkt! Dalfsen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen Reeuwijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Arkduif Bodegraven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Balie Centrum voor Theater Politiek en Litteratuur Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Bastei Nijmegen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Beemden Bedum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Bergsche Maasveren Nieuwkuijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet Voorburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena Werkendam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Deventer Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Midden-Brabant Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Veldhoven Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Wijchen Wijchen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Z-O-U-T Maarn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Boei, Sociaal Werk Bunschoten Bunschoten-Spakenburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Boetzelaer Monster art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Domijnen Sittard art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Groninger Poldermolens Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Gruitpoort Doetinchem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Haamen Beek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'De Helderse Vallei' Den Helder art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Kap, ondersteuning van informele zorg Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Kindertelefoon Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
'Stichting DE KOM, stadstheater en kunstencentrum' Nieuwegein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Lage Beemden Boekel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Lindenberg, Huis voor de Kunsten Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Meenthe Steenwijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Meervaart Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Museumfabriek Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Muzen Veenendaal Veenendaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Nieuwe Kans Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Nieuwe Vorst Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Overijsselse Ombudsman Raalte art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Rijswijkse Schouwburg Rijswijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Schoor Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Sociale Basis Dordrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Sociale Maatschap Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Stuw Hardenberg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'De Toneelschuur' Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Trits Baarn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Welle Nijverdal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Zeeuwse Ombudsman Middelburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Deelnemingen Gemeente Gilze en Rijen Rijen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Delft Marketing Delft art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Deltares Delft art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Design Museum Den Bosch ’s-Hertogenbosch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Deventer Verhaal Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie LNV
Stichting Distripark Eemhaven Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Doarpswurk Raerd art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting DOCK Amstel & Zaan Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting DOCK Haarlem Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting DOK Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie te Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 's-Gravenhage bijlagen WNT JenV
Stichting Doornroosje Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Doras Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Dorp, Stad en Land Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Dorpshuis De Zwaan Uitgeest art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut, Instituut voor Onderzoek van Maatschappelijke Vraagstukken Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie SZW
Stichting Drents Museum Assen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting DutchStartHub Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Dynamo Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Economic Board Groningen Winsum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Economic Board Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg Sittard art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Ecsplore Geleen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Eigen-Kracht Centrale Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Eigenwijks, organisatie van samenwerkende wijkbewoners Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Eindhoven 365 Eindhoven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Eindhoven Marketing Eindhoven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Eindhoven Museum Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ELCKERLYC Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting ElkWelzijn Culemborg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Emma at Work Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Enschede Promotie Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Erfgoed Gelderland Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Erfgoedpark Batavialand Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Euregio Maas-Rijn Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Europa Decentraal -  Kenniscentrum Europees Recht en Beleid voor Decentrale Overheden 's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold Steendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Exploitatie Rijksmonumenten in de Gemeente Opmeer Opmeer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Exploitatie van Zwembaden in de Gemeente Wijchen Wijchen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Factorium Cultuurmakers Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Fair Wear Foundation Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting FairWork Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Farent 's-Hertogenbosch art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo Aalten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting FlevoMeer Bibliotheek Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Flidunen Oost-Vlieland art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Fonds Fysieke Leefomgeving Ede art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Food Valley Wageningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Forte Welzijn Groesbeek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Forum Groningen Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Frans Hals Museum Haarlem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Free Press Unlimited Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Fries Natuurhistorisch Museum Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Fries Scheepvaartmuseum Sneek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Friese Milieufederatie Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Fundament Losser art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Gasthuis Frascati Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Gelderse Sport Federatie Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Gemeentespaarbank te Arnhem Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Geonovum Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Gigant Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties Gorinchem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Greenport Aalsmeer Aalsmeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Greenport Regio Boskoop Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Greenport Westland Oostland Zoetermeer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Groeibriljant Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Groen Gas Nederland Loenen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Groenfonds Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed LNV
Stichting Groenfonds Midden-Delfland Schipluiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting H19 Centrum voor de kunsten Oosterhout art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haags Pop Centrum 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haags Werk Bedrijf Publieke Taken 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haarlem Effect Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haarlem Marketing Haarlem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Halt Utrecht bijlagen WNT JenV
Stichting Handjehelpen Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Hannema-de Stuers Fundatie zwolle art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Hart Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Health Insurance Fund Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Health Valley Netherlands Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Heerlen Mijn Stad Heerlen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer Hoofddorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Het Flevo-landschap Lelystad art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting het Juridisch Loket Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Het Nationale Theater 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Het Noordbrabants Landschap Haaren art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Het Pakhuis Ermelo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting het Pieck Drunen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting het Veluwse Bosbrandweer Comité Apeldoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Het Zeeuwse Landschap Wilhelminadorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Heubi Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking) 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Holland Dance Festival 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Huis voor de Kunsten Limburg Roermond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Huis voor de Sport Limburg Sittard art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Huis73 's-Hertogenbosch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Hulst voor Elkaar Hulst art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Ictu 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting IDH Sustainable Trade Initiative Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Iepenwacht Fryslân Lemmer art. 1.3.1.a. openbaar gezag BZK
Stichting IJsterk Actief burgerschap en Participatie Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Imwerk Kampen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Incident Management Vrachtauto's Utrecht art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Gouda art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Inkoopbureau Midden Nederland Vianen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Inkoopbureau West-Brabant Etten-Leur art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Inlichtingenbureau Utrecht art. 1.3.1.b. invloed SZW
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg Nieuwstadt art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG) 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. overig SZW
Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o. Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Internationaal Theater Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ir.D.F. Woudagemaal Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting IRC, International Water and Sanitation Centre 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting It Toanhûs Joure art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting J.H. Christiaanse Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Japanmuseum Sieboldhuis Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdfonds Sport Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Jeugd-Punt Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdtheater Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdwerk Den Haag 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jongerenwerk Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting JOZ Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Junushoff Wageningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kaliber Kunstenschool Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting KEaRN Beheer Burgum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kennis en Innovatie in Energie- en Milieu Technologie Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kennispoort Regio Zwolle Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen Tegelen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Keunstwurk Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kindcentra De Cirkel Almelo Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt Emmeloord art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kinderparadijs Meidoorn Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk Harderwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting KnowHouse Venlo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur gemeente Voorst Twello art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Koorenhuis 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Korpora Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Korzo 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kranenburgh Bergen (NH) art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kredietbank Nederland Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne Borne art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kulturhus Haaksbergen Haaksbergen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kulturhus Olst-Wijhe Olst art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstbezit en Oudheden Groninger Museum Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kunstencentrum Jerusalem Venray art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstencentrum Waalwijk Waalwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstenhuis Idea Zeist art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstform Ijmuiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kunsthal Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstkwartier Helmond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstmin Dordrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstmuseum Den Haag 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstraad Groningen Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
STICHTING KUNSTZINNIGE VORMING ROTTERDAM (SKVR) Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau Zoetermeer art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Kwartier Zorg & Welzijn Hoogezand art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting La Poubelle Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting La Vuelta Holanda Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie LNV
Stichting Landgoed Slot Schaesberg Landgraaf art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting landschap Erfgoed Utrecht De Bilt art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschap Noord-Holland Heiloo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landschap Overijssel Dalfsen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Drenthe Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Friesland Beetsterzwaag art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Gelderland Rozendaal art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landschapsbeheer Groningen Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Zeeland Goes art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting LantarenVenster Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Leergeld Den Haag 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Leerorkest Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering Almere bijlagen WNT JenV
Stichting Leidingenstraat Nederland Roosendaal art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Libau, welstands- en monumentenzorg Groningen Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Life Science Incubator Maastricht Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Life Sciences Health - TKI 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Limburgs Museum Venlo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting LOC+ Hardenberg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Lokalis Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting LTS Salt Boemel Zaltbommel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Lumens Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Luxor Theater Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Maashorst in Uitvoering Nistelrode art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden Coevorden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) Goes art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Plus Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland Drachten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserbroek art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Malkander Ede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Marine Cantine Dienst (Marcandi) Den Helder art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Maritiem Museum Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Maritiem Research Instituut Nederland Wageningen art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Marketing Binnenstad Winschoten Winschoten art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Marketing Katwijk Rijnsburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Marketing Zaanstreek Zaandam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Marres, huis voor hedendaagse cultuur Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MeanderOmnium Zeist art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Medical Delta Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE & de Wering Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Amstel en Zaan Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mee Plus Hendrik-Ido-Ambacht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Samen Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Zuid-Holland Noord 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Meer Voormekaar Wijchen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Meerwaarde Hoofddorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Meld Misdaad Anoniem Hoevelaken art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting MENS de Bilt De Bilt art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Midpoint Brabant Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Mikado Duiven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Milieu Centraal Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting 'Milieu-Educatief Centrum Maarssen M.E.C.' Maarssen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Minters Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Momenz welzijn en zorg Maarssen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mommerskwartier Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel Dokkum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting MOOI 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MOvactor Zorg en Welzijn Nieuwegein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mozaïek welzijnsdiensten Tiel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'Munttheater' Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Musea Zutphen (Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak) Zutphen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museon (Museum voor het Onderwijs) 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Arnhem Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum De Voorde Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Drachten Drachten art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museum Henkenshage Heeze art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museum het Valkhof-Kam Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Hilversum Hilversum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum KRONA Uden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museum Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museum van Bommel van Dam Venlo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museumplein Limburg, musea voor aarde, design en wetenschap Kerkrade art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Music Matters Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Musica Sacra Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Musis & Stadstheater Arnhem Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekcentrum Zuidoost Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekgebouw aan 't IJ Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekgieterij Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekschool Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekschool Amsterdam Noord Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekschool Barneveld Barneveld art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Muziekschool Oost-Gelderland Doetinchem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Muziekschool Waterland Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Nationaal Energiebespaarfonds Hilversum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Nationaal Monument Kamp Vught Vught art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Nationaal Warmtefonds 2 Hilversum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding Schiedam art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Natuurmuseum Brabant Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Natuurstad Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Nazorg Ouwsterhaule Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting NB Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting NBTC Holland Marketing 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Nederlands Werkgevers Samenwerkingsprogramma 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen Emmeloord art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw Roelofarendsveen art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Nederlandse Veteranendag 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Netherlands Institute for Multiparty Democracy 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Netherlands Water Partnership (Nwp) 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Netwerk Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Nidos Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
stichting NL International Business Den Haag art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting NMCX, Centrum voor Duurzaamheid Hoofddorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken Oss art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Noordbrabants Museum Den Bosch BZK
Stichting NUO Almelo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting NWB Fonds 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Omroeporganisatie Groningen Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Ondernemerscentrum Liberne Veendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde Hoogezand art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting ondersteuning Commissie regionaal overleg luchthaven Lelystad Lelystad art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht Maastricht art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) Hoofddorp art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Ons Welzijn Oss art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost Veenendaal art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE Eindhoven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Oosterhout in Beweging Oosterhout art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Open Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek AanZet Dordrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Almere Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Assen Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Barneveld Barneveld art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Dalfsen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting openbare bibliotheek 'De Boekenberg' Spijkenisse art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Gouda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Heusden Oudheusden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting openbare bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum Huizen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Kampen Kampen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk Katwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Kop van Overijssel Steenwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal Oldenzaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland Drachten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand Vriezenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal Veenendaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar Wassenaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen Wageningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Waterland (Basisbibliotheek) Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk Zuid-Scharwoude art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg Hardenberg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken in de Gemeente Emmen Emmen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken Maas en Peel Reuver art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân Franeker art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Hengelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Opus 3, Centrum voor de Kunsten Dokkum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting OTP Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Overijsselse Bibliotheek Dienst Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting OYFO Hengelo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Pantar Amsterdam Diemen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland(PMBO) Berkel en Rodenrijs art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Parkmanagement Waarderpolder Haarlem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Parkvilla Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Participatie Dinkelland Denekamp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Participe Holding Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Participe Projecten Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Partners in Welzijn Beek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Passantenhaven Terschelling West-Terschelling art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Passionate Bulkboek Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Perspectief Herstelbemiddeling Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Perspectief Zutphen Zutphen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuter&Co Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peutercentra Arnhem Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuteropvang Heerlen Heerlen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuterspeelzalen Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang OOK Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Piëzo Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Pit Baarn Baarn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Platform31 's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Podium de Vorstin Hilversum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Poppodium Fluor Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Poppodium Grenswerk Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Prins27 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Probiblio Hoofddorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat 's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Programma Uitzending Managers 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied IJmuiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed Middenbeemster art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Promotie Uithoorn Uithoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum) Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden Arnhem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Publieke Omroep Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Pulse IJsselstein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Punt Welzijn Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting PuurZuid MaDi Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) Utrecht art. 1.3.1.a. openbaar gezag EZK
Stichting Rabarber 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Radar WMO diensten Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Radio La Benevolencija\Humanitarian Tools Foundation Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Radius Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Raster Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Recht en Overheid 's-Gravenhage bijlagen WNT JenV
Stichting Reclassering Nederland Utrecht bijlagen WNT JenV
Stichting Regiobibliotheek Utrecht Zuid West Woerden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Regiocultuurcentrum Idea Zeist art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen  Veluwe Elst Gld art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland Heemstede art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rekenkamer West Twente Rijssen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Vlieland art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Renesse Renesse art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Rijk van Nijmegen@ Nijmegen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Rijnstad Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting RNW Media Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Maassluis art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rotterdam Festivals Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rotterdam Sportsupport Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rotterdam Topsport Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Routebureau Arnhem-Nijmegen Elst art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Rozet Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rutgers Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Saam Welzijn Nieuwleusen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
'Stichting Samen Werken' Bergen op Zoom art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Samenwerking Christelijke Maatschappelijke Activering te Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Samenwonen-Samenleven Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Scala Oosterwolde Fr art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Scala Cultuuronderwijs Meppel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Schiedamse Theaters Schiedam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SCHUNCK Heerlen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting SCIANDRI Vrijetijdsbesteding Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Scouting Gelderland Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Seewyn Kunsteducatie Franeker art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sensoor de landelijke luisterlijn Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Servicepunt & Tympaan-de Baat Mijdrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SEZO Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Simavi Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Skal Zwolle art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Slachtofferhulp Nederland Utrecht bijlagen WNT JenV
Stichting SMK Kerkrade art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Sociaal Cultureel en Educatief Werk Boerenplein 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal Cultureel en Maatschappelijk Werk (Impuls) Heerlen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal Fonds Groningen Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ) Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal Werk De Kaai Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal Werk Oldambt Winschoten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal-Cultureel Centrum Alblasserdam Alblasserdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Social Leisure (SSL) Noord-Scharwoude art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële Toelevering en Service te Gennep Heijen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Socius Maatschappelijk Dienstverleners Heemskerk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SOL Samen Ondernemend Leren Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Solidaridad Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Special Heroes Nederland Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Speeltuinen in Noord Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spelenderwijs Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spelerwijs Hoogeveen Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport- en Recreatie-Centrum Den Ekkerman Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk Ridderkerk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport Expertise Centrum Oss art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport Fryslân Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportaccommodaties Beverwijk Beverwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportaccommodaties Zutphen Zutphen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sportbedrijf Amsterdam-Centrum (SpACe) Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland Zierikzee art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sportbedrijf Smallingerland Drachten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportbedrijf Zaanstad Zaandam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sportcomplex De Gooye Dirksland art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sporthuis Bunnik Odijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportkompas Brummen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Ede Ede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Nederland Halfweg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Steenwijkerland Steenwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportsupport Kennemerland Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spring Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spring! Peuterspeelscholen Hengelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SPURD Purmerend art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stad en Natuur Almere Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadbroek in Ontwikkeling Sittard art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stadhuismuseum Zierikzee Zierikzee art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stadsgehoorzaal Kampen Kampen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadsring Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadsschouwburg & Phil Haarlem Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
stichting Stadsschouwburg Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadstoezicht Kampen Kampen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar Alkmaar art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stedelijk Museum Breda Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stedelijk Museum Schiedam Schiedam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stedelijk Museum Zwolle Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sterker Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Steunpunt Informele Zorg Breda Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stimenz Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen Borne art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stiwa Exploitatie en Beheer Sassenheim art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Strandexploitatie Veere Westkapelle art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stroom Den Haag 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SupportPunt Eindhoven Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SVB-BGT Den Haag art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Swazoom Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Synthese Venray art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Taal aan Zee Den Haag art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting TeamAlert Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Telecommunication Metropolitan Area Network Nijmegen Nijmegen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting ten behoeve van de Bouw en Exploitatie van Parkeergarages in Leeuwarden Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting The Mall Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater aan de Hobbemastraat 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Bellevue Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Dakota 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'Theater De Schalm' Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Delft Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof Zutphen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Kikker Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Zoetermeer Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Zuidplein Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theatergroep De Horde Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theaters Diligentia en PePijn 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theaters Tilburg Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Theek 5 Oosterhout art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Thuis Op Straat Leiden Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Tinten Groep Gieten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting TKI Agri&Food Wageningen art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Biobased Economy Wageningen art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Chemie 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting TKI CLICKNL Den Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI- Deltatechnologie 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Energie en Industrie Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI HTSM Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Logistiek Breda art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Urban Energy Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI-Energie Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI-Wind op Zee Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology Nieuwegein art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Topconsortium Kennis en Innovatie Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Gouda art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Topsport Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Topsport Noord Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Torion Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting tot Beheer van het Sint-Paulus Gasthuis Sint-Oedenrode art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting tot Beheer van Huis Doorn Doorn art. 1.3.1.b. invloed OCW
Stichting tot Bevordering van de Uitvoer 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting tot Instandhouding van de Molenviergang van de Tweemanspolder 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting tot Instandhouding van het Noorder Dierenpark in Emmen Emmen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Streefkerk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting tot Oprichting en Instandhouding van een Dorpscentrum Biggekerke art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Trajekt Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Travers Welzijn Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Triade Centrum voor Kunsteducatie Den Helder e.o. Den Helder art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten Rijswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Twente Board Enschede art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Uiver Constellation Lelystad art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Universitaire Woonwijk "Boerhaave" Leiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht Woerden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting van Houten&co Houten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Veldhovense Muziekschool Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Veren Gelderland Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Versa Welzijn Bussum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Utrecht bijlagen WNT JenV
Stichting ViaVie Welzijn Holten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Visit Oirschot Oirschot art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Utrecht art. 1.3.1.a. openbaar gezag BZK
Stichting Vitis Welzijn Hoek van Holland art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vivera Welzijn & Dienstverlening Zwijndrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vizita Middelburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vlaardingen in Beweging Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vlechter! Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VluchtelingenWerk Nederland Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Voedingscentrum Nederland 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie LNV
Stichting voor het Beheer van de Accomodatie Muziekgebouw/Bimhuis Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VÓÓR Welzijn 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting voor Welzijn, Zorg, Sociaal en Cultureel Werk Beuningen Beuningen Gld art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Alkmaar art. 1.3.1.b. invloed VWS
Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Vorkmeer Panningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Stichting Vrienden van de Mussen 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VRIJDAG Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrije Akademie Parkstad Kerkrade art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHD) Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet! Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VvE-010 Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting VVV Texel Promotie Den Burg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting VVV Zeeland Wemeldinge art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Utrecht bijlagen WNT BZK
Stichting Waarborgfonds Motorverkeer Rijswijk bijlagen WNT Financiën
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw Hilversum bijlagen WNT BZK
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons Wcl) Roermond art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk Winterswijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Waddenacademie Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wageningen Research Wageningen bijlagen WNT LNV
Stichting Wandelnet Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Water Alliance Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Waternet Amsterdam bijlagen WNT IenW
Stichting Waterproef Edam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Weerribben-Wieden Wanneperveen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Weerwerk Groningen Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wel.kom - Roermond Roermond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Roermond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Weldam Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welsun Landgraaf Landgraaf art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Beverwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Alblasserdam Alblasserdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Barneveld Barneveld art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Bergen Schoorl art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Brummen Eerbeek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Capelle Capelle aan den Ijssel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Welzijn De Wolden Zuidwolde art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Diemen Diemen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Ermelo Ermelo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Welzijn Gorinchem Gorinchem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Heerlen Heerlen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Hoeksche Waard Oud-Beijerland art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn in Noordenveld Roden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Lansingerland Bergschenhoek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Lelystad Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn MensenWerk Meppel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Noord Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Oud & Jong Voorburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Ouderen S.W.O. Spijkenisse art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Ouderen Soest Soest art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Rijswijk Rijswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Scheveningen 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Teylingen Sassenheim art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnskwartier Katwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnsorganisatie Andes Borger art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnsorganisatie Impuls Gieten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnsorganisatie Welstad Stadskanaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe Beilen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Sliedrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzin Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wereldmuseum Rotterdam Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Werken aan Sportstad Den Haag 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Werken in Gelderland Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Werkgelegenheid Gesubsidieerde Arbeid Eindhoven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden Zuidwolde art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Werkplus Volendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
stichting Werkprojecten Oldenzaal Oldenzaal art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Werkzaak Plus Geldermalsen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Westfriese Bibliotheken Bovenkarspel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Westland Cultuurweb Naaldwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting WestlandTheater de Naald Naaldwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek NLDA Breda art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Swov 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting Wetsus Intellectual Property Foundation Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting WIJ Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wijkcentrum De Pijp Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wijkwerk Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wijsneus Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wonen boven Winkels Utrecht Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Woon Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting World Class Maintenance Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Worm Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wsw Haaksbergen Haaksbergen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Xtra plus 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting YES!Delft Students Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zaans Museum Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zaantheater Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZB - Bibliotheek van Zeeland Middelburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zebra 's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zet Brabant Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (Szvk) 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Zimihc Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zorgbelang Brabant Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zorgbelang Inclusief Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZorgDat Harderwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZorgpleinNoord Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZorgSaamTwenterand Vroomshoop art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zuid-Holland Bereikbaar Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk Vlaardingen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Zwem- en Sportaccommodaties Doorn Doorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Zwembad de IJzeren Man Weert art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Zwembad Noord-Oost Apeldoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo Zuidlaren art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zwembaden Hoorn Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zwembaden Zwartewaterland Zwartsluis art. 1.3.1.c. subsidie BZK
StichtingHero kindercentra Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Streekarchief Langstraat Heusden Altena Heusden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Streekarchief Midden-Holland Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Streekarchief Voorne-Putten Brielle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Zevenaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stroomopwaarts MVS Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
SWB groep Midden Twente Hengelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
SWW Welzijn B.V. Winterswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Syntrophos Spijkenisse art. 1.2.1.h. WGR BZK
Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw Rijswijk art. 1.2.1.a. minister BZK
Tribuut Belastingsamenwerking Epe art. 1.2.1.h. WGR BZK
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Amsterdam art. 1.2.1.h. ZBO SZW
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers Waalwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)
Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Unie van Waterschappen 's-Gravenhage art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Veilig Verkeer Nederland Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Amsterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Drenthe Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Flevoland Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Fryslân Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek Hilversum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Haaglanden 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio IJsselland Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Limburg-Noord Venlo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Noord Holland Noord Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Twente Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Utrecht Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Zaandam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Zuid-Limburg Margraten art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Haelen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke Bodegraven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Vereniging Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden Bnnebroek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Vereniging Amsterdam Airport Area Schiphol art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Dorp, Stad en Land Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging It Fryske Gea Olterterp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland Havelte art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) Driebergen-Rijsenburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Brabantse Gemeenten Heesch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Drentse Gemeenten Hoogeveen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Eigenaars Atletiekcomplex "Prins Hendrik" te Vught Vught art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Friese Gemeenten,tevens Afdeling van de Vereniging van stim Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Gelderse Gemeenten, tevens Afdeling Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Mook art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis Echt art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Noord Nederland binnen Enexis Holding N.V. cum annexis Hardenberg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Groninger Gemeenten Ten Boer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Limburgse gemeenten Den Haag art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Noordhollandse Gemeenten Bussum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen Ede art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Vereniging van Waddenzeegemeenten Delfzijl art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Middelburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Zuidhollandse Gemeenten 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging werken voor waterschappen 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Wigo4it 's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen Delft art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vervoerscentrale Stedendriehoek Lochem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vitens N.V. Zwolle bijlagen WNT IenW
VNG International Den Haag art. 1.3.1.c. subsidie BZ
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Appingedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Voorhout art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI) Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
WaarborgHolland B.V. Gouda art. 1.3.1.a. openbaar gezag EZK
Waarderingskamer 's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO Financiën
Waddenfonds Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Waterlands Archief Purmerend art. 1.2.1.h. WGR BZK
Waterschap Aa en Maas 's-Hertogenbosch art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Amsterdam art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Brabantse Delta Breda art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap De Dommel Boxtel art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Drents Overijsselse Delta Zwolle art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Hollandse Delta Ridderkerk art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Houten art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Hunze en Aa's Veendam art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Limburg Roermond art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Noorderzijlvest Groningen art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Rivierenland Tiel art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Scheldestromen Middelburg art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Vechtstromen Almelo art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Zuiderzeeland Lelystad art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Wedeka Bedrijven Stadskanaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Wegschap Tunnel Dordtse Kil Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkcorporatie Noordoostpolder B.V. Emmeloord art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Werkgeversservicepunt Parkstad Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkmaatschappij 8KTD Burgum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkom Purmerend art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie BUCH Uitgeest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie Druten-Wijchen Wijchen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie HLT Samen Hillegom art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkplein Drentsche Aa Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkplein Fivelingo Appingedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
WerkSaam Westfriesland Hoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo en omstreken (e.o.) Venlo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Fryslân West Sneek art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Oss art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Reestmond Meppel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse Weert art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West Venray art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Cruquius art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkzaak Rivierenland Geldermalsen art. 1.2.1.h. WGR BZK
West-Brabants Archief Bergen op Zoom art. 1.2.1.h. WGR BZK
Westfries Archief Hoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Westland Infra Netbeheer B.V. Poeldijk bijlagen WNT EZK
Wetterskip Fryslân Leeuwarden art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
WGR regio Stedendriehoek Deventer art. 1.2.1.h. WGR BZK
WMD Drinkwater N.V. Assen bijlagen WNT IenW
WSD Boxtel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Zaffier Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Zeeuws Archief Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Zeeuwse Museumstichting Middelburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Zeeuwse Muziekschool Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
ZINiN Nijverdal Nijverdal art. 1.3.1.c. subsidie BZK