WNT-register ministerie van BZK

Het WNT-register bij BZK bevat instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen.

WNT-register

Het WNT-register bevat de namen van de instellingen die onder de WNT vallen en waarvan het toezicht op de naleving van de wet wordt uitgeoefend door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van BZK. In dit register staan niet de WNT-instellingen die onder toezicht staan van een andere WNT-toezichthouder. Het gaat om:

  • Zorginstellingen en andere instellingen op het beleidsterrein van het ministerie van VWS.
  • Onderwijsinstellingen en andere instellingen op het beleidsterrein van het ministerie van OCW.
  • Woningcorporaties.

Wat betekent de vermelding in dit BZK WNT-register?

Het register wordt door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van BZK bijgehouden om instellingen die onder de WNT vallen te kunnen informeren over deze wet en om toezicht op de naleving van de WNT te houden. Een instelling of rechtspersoon valt onder de WNT als één of meer van de criteria uit de WNT van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de WNT vloeit voort uit de wet zelf, namelijk de artikelen 1.2 en 1.3 van de WNT. Als een instelling niet in het register staat, is het mogelijk dat de WNT toch van toepassing is. Aan het overzicht van dit register kunnen geen rechten worden ontleend. Volg het stappenschema op deze website om te bepalen of de WNT van toepassing is.

Correcties en aanvullingen doorgeven

Het ministerie van BZK spant zich in voor een zo volledig en juist mogelijk register. Via deze formulieren kunt u een instelling aan- of afmelden. Aanmeldingen, afmeldingen en andere correcties worden altijd door het ministerie getoetst.

Instellingen op het terrein van VWS, OCW en woningcorporaties kunnen daarvoor terecht bij de desbetreffende toezichthouder.

Instellingen met een * zijn volgens de gegevens van het ministerie van BZK ‘zeer kleine’ semipublieke instellingen waar topfunctionarissen en andere medewerkers geen of een relatief geringe bezoldiging ontvangen. Deze instellingen vallen onder de WNT, maar komen mogelijk in aanmerking voor een verantwoordingsvrijstelling. Als zij voldoen aan de criteria hiervoor mogen zij de WNT-verantwoording in de jaarstukken en de accountantscontrole achterwege laten.

WNT-register

Datum publicatie: 28 maart 2019

Organisatie Plaats vestigingsadres WNT-grondslag Bevoegd minister
ABG-organisatie  Alphen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Accres Apeldoorn B.V.  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Afvalbeheer Regio Centraal Groningen  Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Afvalschap IJmond-Zaanstreek  Hoofddorp art. 1.2.1.h. WGR BZK
AgriFood Capital BV  's-Hertogenbosch art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Amstelland en Meerlanden werkorganisatie  Hoofddorp art. 1.2.1.h. WGR BZK
Aqualysis  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
AQUON  Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Arbeidsintegratiebedrijf Dethon  Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Autoriteit Consument en Markt  EZ
Avri  Geldermalsen art. 1.2.1.h. WGR BZK
B.V. Sport  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
B.V. Sport Capelle aan den IJssel  Capelle aan den IJssel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
BAR-organisatie  Ridderkerk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard  Zaltbommel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie Lucrato  Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen  Denekamp art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden  Vianen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe  Culemborg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijvenschap Harnaschpolder  Schipluiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijvenschap Hoefweg  Bleiswijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Bedrijvenschap Regio Gouda  Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Beheersmaatschappij Zwemsport- en Recreatieobjecten Dongen B.V.  Dongen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Beheerstichting Golfbaan Stippelberg * Bakel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Beheerstichting Sport Alblasserdam  Alblasserdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
BEL Combinatie  Eemnes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Belastingsamenwerking Oost-Brabant afgekort: BSOB  Oss art. 1.2.1.h. WGR BZK
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)  Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Belastingsamenwerking SWW-gemeenten  Loosdrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Biesieklette Holding B.V.  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Bosbad B.V.  Emmeloord art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Brabant Water N.V.  's-Hertogenbosch bijlagen WNT IenW
Brabants Historisch Informatie Centrum  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
BreedSaam, Coöperatie Huisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda UA  Breda art. 1.3.1.b. invloed BZK
Bright Move B.V.  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen  Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
BSO Kindcentrum Koning Groen  Sprang-Capelle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Bureau Architectenregister  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Bureau Beheer Landbouwgronden  Utrecht art. 1.2.1.h. ZBO LNV
Bureau Financieel Toezicht  Utrecht art. 1.2.1.h. ZBO JenV
BVO Ingenieursbureau Krimpenerwaard  Krimpen aan de Ijssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Caiw Diensten B.V.  Naaldwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland  Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)  Rijswijk art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO EZK
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied CNB  Amsterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Cliëntenbelang Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  Ede art. 1.2.1.h. ZBO LNV
Coöperatie 'Amaryllis' UA  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatie Dimpact UA  Enschede art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Gastvrije Randmeren UA  Harderwijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.  IJlst art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Park Management Grote Polder UA  Zoeterwoude art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coöperatie ParkeerService UA  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten UA  Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Coöperatieve vereniging Kunstkade UA  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Coteq Netbeheer B.V.  Almelo bijlagen WNT EZK
Crematoria Twente B.V.  Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
DDFK Gemeenten  Dokkum art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Betho  Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Commandostichting * Roosendaal art. 1.3.1.b. invloed Defensie
De gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten  Capelle aan den IJssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports  Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)  Amsterdam art. 1.3.1.a. openbaar gezag Financiën
De Oude Rijnzone  Alphen aan den Rijn art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Samenwerking Kempengemeenten  Reusel art. 1.2.1.h. WGR BZK
De Stichting Sportraad Overijssel  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
De Vervoerregio Amsterdam  Amsterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Delta  Zutphen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst Dommelvallei  Mierlo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid  Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst Sociale Werkvoorziening  Zoetermeer art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân  Franeker art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers  Apeldoorn art. 1.2.1.h. ZBO BZK
Dienst Wegverkeer (RDW)  Zoetermeer art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Divosa, de landelijke vereniging van leidinggevenden van gemeentelijke diensten op het terrein van werk, inkomen en zorg  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie SZW
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Dunea N.V.  Zoetermeer bijlagen WNT IenW
Duo+  Ouderkerk aan de Amstel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer B.V.  Hoofddorp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.  Joure art. 1.3.1.a. openbaar gezag EZK
EMCO-Groep  Emmen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Enduris BV  Goes bijlagen WNT EZK
Energiebedrijf Haarlemmermeer B.V.  Hoofddorp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Enexis Netbeheer B.V.  's-Hertogenbosch bijlagen WNT EZK
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers  Doetinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
European Urban Knowledge Network European Grouping for Territorial Cooperation (EUKN EGTC)  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Evides N.V.  Rotterdam bijlagen WNT IenW
Exploitatie Maatschappij Spant B.V.  Bussum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Exploitatie Tiliander-Den Boogaard B.V.  Oisterwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten  Drachten art. 1.2.1.h. WGR BZK
Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland  Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing  Grou art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gebiedscoöperatie O-gen UA  Scherpenzeel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Gelders Archief  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijk regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  Gorinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden  Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland  Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling 1Stroom  Westervoort art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht  Soest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Avres  Gorinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk  Delft art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden  Gorinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland  Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant  Etten-Leur art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling BLINK  Helmond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting  Hardinxveld-Giessendam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Cure  Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond  Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden  Harlingen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Diamant Groep  Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk  Woerden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West  Oss art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard  Maasdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep  Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10  Zoetermeer art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht  Veenendaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark  Bladel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling MER  Echt art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen  Breda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard  Ridderkerk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling NoardEast Fryslân (NEF)  Dokkum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz  Geleen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland  Amstelveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen  Elst art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten  Deurne art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg  Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant  Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant  Etten-Leur art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief  Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland  Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland  Haelen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4  Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooiersgracht  Blaricum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling samenwerking Boxtel-Sint Michielsgestel  Boxtel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden  Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)  Strijen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen  Stadskanaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland  Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009  Ridderkerk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest  Soest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO)  Almelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh 2011  Bleskensgraaf art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân  Drachten art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Technology Base  Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking  IJsselstein art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen  Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland  Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Vixia  Sittard art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling voor Gesubsideerde Arbeid Kop van NH  Schagen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg  Geleen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg  Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom  Nieuwegein art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum  Delfzijl art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant  Etten-Leur art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten  Kampen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Arbeid Voor Allen (WAVA)  Oosterhout art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE), Ergon  Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling Westrom  Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep  Roosendaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeente Aa en Hunze  Gieten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Aalsmeer  Aalsmeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Aalten  Aalten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Achtkarspelen  Buitenpost art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alblasserdam  Alblasserdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Albrandswaard  Poortugaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alkmaar  Alkmaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Almelo  Almelo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Almere  Almere art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alphen aan den Rijn  Alphen aan den Rijn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Alphen-Chaam  Alphen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Altena  Almkerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ameland  Ballum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Amersfoort  Amersfoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Amstelveen  Amstelveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Amsterdam  Amsterdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Apeldoorn  Apeldoorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Appingedam  Appingedam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Arnhem  Arnhem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Assen  Assen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Asten  Asten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Baarle-Nassau  Baarle-Nassau art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Baarn  Baarn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Barendrecht  Barendrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Barneveld  Barneveld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beek  Beek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beekdaelen  Nuth art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beemster  Middenbeemster art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beesel  Reuver art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Berg en Dal  Groesbeek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergeijk  Bergeijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergen  Alkmaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergen (L)  Bergen L art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bergen op Zoom  Bergen op Zoom art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Berkelland  Borculo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bernheze  Heesch art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Best  Best art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beuningen  Beuningen Gld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Beverwijk  Beverwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bladel  Bladel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Blaricum  Blaricum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bloemendaal  Overveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  Bodegraven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Boekel  Boekel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Borger-Odoorn  Exloo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Borne  Borne art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Borsele  Heinkenszand art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Boxmeer  Boxmeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Boxtel  Boxtel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Breda  Breda art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Brielle  Brielle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bronckhorst  Hengelo (Gld) art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Brummen  Brummen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Brunssum  Brunssum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bunnik  Odijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Bunschoten  Bunschoten-Spakenburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Buren  Maurik art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Capelle aan den IJssel  Capelle aan den IJssel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Castricum  Castricum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Coevorden  Coevorden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Cranendonck  Budel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Cuijk  Cuijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Culemborg  Culemborg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dalfsen  Dalfsen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dantumadiel  Damwâld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Bilt  Bilthoven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Fryske Marren  Joure art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Ronde Venen  Mijdrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente De Wolden  Zuidwolde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Delft  Delft art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Delfzijl  Delfzijl art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Den Haag  's-Gravenhage art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Den Helder  Den Helder art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Deurne  Deurne art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Deventer  Deventer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Diemen  Diemen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dinkelland  Denekamp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Doesburg  Doesburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Doetinchem  Doetinchem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dongen  Dongen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dordrecht  Dordrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Drechterland  Hoogkarspel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Drimmelen  Made art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Dronten  Dronten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Druten  Druten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Duiven  Duiven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Echt-Susteren  Echt art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Edam-Volendam  Volendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ede  Ede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eemnes  Eemnes art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eersel  Eersel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eijsden-Margraten  Margraten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Eindhoven  Eindhoven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Elburg  Elburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Emmen  Emmen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Enkhuizen  Enkhuizen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Enschede  Enschede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Epe  Epe art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ermelo  Ermelo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Etten-Leur  Etten-Leur art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Geertruidenberg  Raamsdonksveer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Geldrop Mierlo  Geldrop art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gemert-Bakel  Gemert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gennep  Gennep art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gilze en Rijen  Rijen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Goeree-Overflakkee  Middelharnis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Goes  Goes art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Goirle  Goirle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gooise Meren  Bussum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gorinchem  Gorinchem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gouda  Gouda art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Grave  Grave art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Groningen  Groningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Gulpen-Wittem  Gulpen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Haaksbergen  Haaksbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Haaren  Haaren art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Haarlem  Haarlem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Haarlemmermeer  Hoofddorp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Halderberge  Oudenbosch art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hardenberg  Hardenberg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Harderwijk  Harderwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hardinxveld-Giessendam  Hardinxveld-Giessendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Harlingen  Harlingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hattem  Hattem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heemskerk B.V.  Heemskerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heemstede  Heemstede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heerde  Heerde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heerenveen  Heerenveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heerhugowaard  Heerhugowaard art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heerlen  Heerlen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heeze-Leende  Heeze art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heiloo  Heiloo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hellendoorn  Nijverdal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
gemeente Hellevoetsluis  Hellevoetsluis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Helmond  Helmond art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hendrik Ido Ambacht  Hendrik-Ido-Ambacht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hengelo  Hengelo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Het Hogeland  Winsum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heumen  Malden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Heusden  Vlijmen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hillegom  Hillegom art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hilvarenbeek  Hilvarenbeek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hilversum  Hilversum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hoeksche Waard  Maasdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hof van Twente  Goor art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hollands Kroon  Anna Paulowna art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hoogeveen  Hoogeveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hoorn  Hoorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Horst aan de Maas  Horst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Houten  Houten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Huizen  Huizen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Hulst  Hulst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente IJsselstein  IJsselstein art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kaag en Braassem  Roelofarendsveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kampen  Kampen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kapelle  Kapelle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Katwijk  Katwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Kerkrade  Kerkrade art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Koggenland  De Goorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Krimpen aan den IJssel  Krimpen aan den Ijssel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Krimpenerwaard  Stolwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Laarbeek  Beek en Donk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Landerd  Zeeland art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Landgraaf  Landgraaf art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Landsmeer  Landsmeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Langedijk  Zuid-Scharwoude art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lansingerland  Bergschenhoek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Laren  Laren art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leeuwarden  Leeuwarden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leiden  Leiden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leiderdorp  Leiderdorp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leidschendam-Voorburg  Leidschendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lelystad  Lelystad art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leudal  Heythuysen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Leusden  Leusden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lingewaard  Bemmel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lisse  Lisse art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lochem  Lochem art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Loon op Zand  Kaatsheuvel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Lopik  Lopik art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Loppersum  Loppersum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Losser  Losser art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maasdriel  Kerkdriel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maasgouw  Maasbracht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maassluis  Maassluis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Maastricht  Maastricht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Medemblik  Wognum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Meerssen  Meerssen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Meierijstad  Veghel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Meppel  Meppel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Middelburg  Middelburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Midden-Delfland  Schipluiden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Midden-Drenthe  Beilen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Midden-Groningen  Hoogezand art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Mill en Sint Hubert  Mill art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Moerdijk  Zevenbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Molenlanden  Hoornaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Montferland  Didam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Montfoort  Montfoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Mook en Middelaar  Mook art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Neder Betuwe  Opheusden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nederweert  Nederweert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nieuwegein  Nieuwegein art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nieuwkoop  Nieuwveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nijkerk  Nijkerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nijmegen  Nijmegen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nissewaard  Spijkenisse art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noardeast-Fryslân  Dokkum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noord Beveland  Wissenkerke art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noordenveld  Roden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noordoostpolder  Emmeloord art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Noordwijk  Noordwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nuenen c.a.  Nuenen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Nunspeet  Nunspeet art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oegstgeest  Oegstgeest art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oirschot  Oirschot art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oisterwijk  Oisterwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oldambt  Winschoten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oldebroek  Oldebroek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oldenzaal  Oldenzaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Olst-Wijhe  Wijhe art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ommen  Ommen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oost Gelre  Lichtenvoorde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oosterhout  Oosterhout art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ooststellingwerf  Oosterwolde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oostzaan  Oostzaan art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Opmeer  Opmeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Opsterland  Beetsterzwaag art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oss  Oss art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oude IJsselstreek  Gendringen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ouder Amstel  Ouderkerk aan de Amstel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Oudewater  Oudewater art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Overbetuwe  Elst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Papendrecht  Papendrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Peel en Maas  Panningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Pekela  Oude Pekela art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Pijnacker-Nootdorp  Pijnacker art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Purmerend  Purmerend art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Putten  Putten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Raalte  Raalte art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Reimerswaal  Kruiningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Renkum  Oosterbeek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Renswoude  Renswoude art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Reusel De Mierden  Reusel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rheden  De Steeg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rhenen  Rhenen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Ridderkerk  Ridderkerk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rijssen-Holten  Rijssen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rijswijk  Rijswijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Roerdalen  Sint Odiliënberg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Roermond  Roermond art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Roosendaal  Roosendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rotterdam  Rotterdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rozendaal  Rozendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Rucphen  Rucphen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schagen  Schagen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Scherpenzeel  Scherpenzeel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schiedam  Schiedam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schiermonnikoog  Schiermonnikoog art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Schouwen-Duiveland  Zierikzee art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente 's-Hertogenbosch  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Simpelveld  Simpelveld art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sint Anthonis  Sint Anthonis art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sint-Michielsgestel  Sint-Michielsgestel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sittard-Geleen  Sittard art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sliedrecht  Sliedrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Sluis  Oostburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Smallingerland  Drachten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Soest  Soest art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Someren  Someren art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Son en Breugel  Son en Breugel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stadskanaal  Stadskanaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Staphorst  Staphorst art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stede Broec  Bovenkarspel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Steenbergen  Steenbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Steenwijkerland  Steenwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stein  Stein art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Stichtse Vecht  Maarssen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Súdwest-Fryslân  Sneek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Terneuzen  Terneuzen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Terschelling  West-Terschelling art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Texel  Den Burg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Teylingen  Sassenheim art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tholen  Tholen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tiel  Tiel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tilburg  Tilburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tubbergen  Tubbergen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Twenterand  Vriezenveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tynaarlo  Vries art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Tytsjerksteradiel  Burgum art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Uden  Uden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Uitgeest  Uitgeest art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Uithoorn  Uithoorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Urk  Urk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Utrecht  Utrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Utrechtse Heuvelrug  Doorn art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vaals  Vaals art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Valkenburg aan de Geul  Valkenburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Valkenswaard  Valkenswaard art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veendam  Veendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veenendaal  Veenendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veere  Domburg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Veldhoven  Veldhoven art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Velsen  IJmuiden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Venlo  Venlo art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Venray  Venray art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vijfheerenlanden  Leerdam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vlaardingen  Vlaardingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vlieland  Vlieland art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vlissingen  Vlissingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Voerendaal  Voerendaal art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Voorschoten  Voorschoten art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Voorst  Twello art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Vught  Vught art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waadhoeke  Franeker art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waalre  Waalre art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waalwijk  Waalwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waddinxveen  Waddinxveen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wageningen  Wageningen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wassenaar  Wassenaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Waterland  Monnickendam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Weert  Weert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Weesp  Weesp art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente West Betuwe  Geldermalsen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente West Maas en Waal  Beneden-Leeuwen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westerkwartier  Leek art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westerveld  Diever art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westervoort  Westervoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westerwolde  Sellingen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westland  Naaldwijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Weststellingwerf  Wolvega art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Westvoorne  Rockanje art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wierden  Wierden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wijchen  Wijchen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wijdemeren  Loosdrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wijk bij Duurstede  Wijk bij Duurstede art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Winterswijk  Winterswijk art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Woensdrecht  Hoogerheide art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Woerden  Woerden art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Wormerland  Wormer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Woudenberg  Woudenberg art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zaanstad  Zaandam art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zaltbommel  Zaltbommel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zandvoort  Zandvoort art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zeewolde  Zeewolde art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zeist  Zeist art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zevenaar  Zevenaar art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zoetermeer  Zoetermeer art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zoeterwoude  Zoeterwoude art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zuidplas  Nieuwerkerk ad IJssel art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zundert  Zundert art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zutphen  Zutphen art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zwartewaterland  Hasselt art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zwijndrecht  Zwijndrecht art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeente Zwolle  Zwolle art. 1.2.1.c. gemeenten BZK
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente  Hengelo Ov art. 1.2.1.h. WGR BZK
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg  Geleen art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Brabant-Zuidoost  Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGd Drenthe  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Flevoland  Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Gelderland-Zuid  Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Hart voor Brabant  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD IJsselland  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Noord- en Oost-Gelderland  Warnsveld art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD regio Utrecht  Zeist art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD West-Brabant  Breda art. 1.2.1.h. WGR BZK
GGD Zaanstreek Waterland  Zaandam art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR Bleizo  Bleiswijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR Cocensus  Hoofddorp art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR KDB Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust , duin en Bollenstreek  Voorhout art. 1.2.1.h. WGR BZK
GR Veiligheidsregio Hollands Midden  Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken  Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Groengebied Amstelland  Amstelveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Grondbank RZG Zuidplas  Nieuwerkerk ad IJssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Haagse Omroep B.V.  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Halte werk  Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Havenschap Groningen Seaports  Delfzijl art. 1.2.1.h. WGR BZK
Havenschap Moerdijk  Moerdijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Het Gegevenshuis  Landgraaf art. 1.2.1.h. WGR BZK
Het Gelders Genootschap tot Bevordering en Instandhouding van de Schoonheid van Stad en Land  Arnhem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Het Industrieschap 'De Plaspoelpolder'  Rijswijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
het Interprovinciaal Overleg  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Het Utrechts Archief  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Het Waterschapshuis  Amersfoort art. 1.2.1.h. WGR BZK
Historisch Centrum Overijssel  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  Heerhugowaard art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Hoogheemraadschap van Delfland  Delft art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Hoogheemraadschap van Rijnland  Leiden art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  Rotterdam art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
hûs en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg  Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
IBN Holding B.V.  Uden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ict Samenwerking West-Brabant-West  Zevenbergen art. 1.2.1.h. WGR BZK
'IJmond Werkt'  Beverwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Industrieschap Medel  Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ingrado  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  Arnhem art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld  Steenwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek  Lisse art. 1.2.1.h. WGR BZK
Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar  Heijen art. 1.2.1.h. WGR BZK
International Civil Society Support  Amsterdam bijlagen WNT BZ
ISD BOL  Brunssum art. 1.2.1.h. WGR BZK
ISD Kompas  Nuth art. 1.2.1.h. WGR BZK
IUCN The World Conservation Union  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Jongerencentra Waalwijk  Waalwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Justice and Peace Netherlands  Den Haag bijlagen WNT BZ
Kamer van Koophandel  Utrecht art. 1.2.1.h. ZBO EZK
Kansspelautoriteit  Den Haag art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Klimaatverbond Nederland  Arnhem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders  's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep JenV
Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV)  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep JenV
Koninklijke Stichting Defensiemusea  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie Defensie
Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland  Rijswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Laborijn  Doetinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen  Rotterdam art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Lariks Huis van Leusden  Leusden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Liander N.V.  Arnhem bijlagen WNT EZK
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)  Schiphol art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Meerinzicht  Ermelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Meerschap Paterswolde  Haren Gn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Metropoolregio Eindhoven  Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Metropoolregio Rotterdam Den Haag  Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZK
Ministerie van Buitenlandse Zaken  Den Haag art. 1.2.1.a. minister BZ
Ministerie van Defensie  Den Haag art. 1.2.1.a. minister Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  Den Haag art. 1.2.1.a. minister EZK
Ministerie van Financiën  Den Haag art. 1.2.1.a. minister Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  Den Haag art. 1.2.1.a. minister IenW
Ministerie van Justitie en Veiligheid  Den Haag art. 1.2.1.a. minister JenV
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  Den Haag art. 1.2.1.a. minister LNV
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Den Haag art. 1.2.1.a. minister SZW
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân  Damswâld art. 1.2.1.h. WGR BZK
Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen  Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord  Venray art. 1.2.1.h. WGR BZK
N.V. Economische Impuls Zeeland  Vlissingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland  Velserbroek bijlagen WNT IenW
N.V. RENDO  Meppel bijlagen WNT EZK
N.V. Sportfondsenbad Zaltbommel  Zaltbommel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
N.V. Waterbedrijf Drenthe  Assen bijlagen WNT IenW
N.V. Waterbedrijf Groningen  Groningen bijlagen WNT IenW
N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg  Maastricht bijlagen WNT IenW
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie  Rijswijk art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Nationale Politie  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde  Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Natuur- en Recreatieschap Lingegebied  Kerk-Avezaath art. 1.2.1.h. WGR BZK
Nazorg fonds gesloten stortplaatsen Provincie Drenthe  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Overijssel  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam  Volendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars  Rijswijk bijlagen WNT Financiën
Nederlands Genootschap van Burgemeesters  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Nederlands Loodswezen B.V.  Hoek van Holland bijlagen WNT IenW
Nederlandse beroepsorganisatie van accountants  Amsterdam art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep Financiën
Nederlandse Orde van Advocaten  's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep JenV
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO EZK
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Nederlandse Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in Jerusalem  Almkreek bijlagen WNT BZ
'Nederlandse Woonbond'  Amsterdam bijlagen WNT BZK
Nico Adriaans Stichting  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Noord Brabantse Waterschapsbond  Boxtel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Noordelijke Rekenkamer  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Noord-Hollands Archief  Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
NoordWest Groep N.V.  Steenwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Oasen N.V.  Gouda bijlagen WNT IenW
Omgevingsdienst Achterhoek  Hengelo (Gld) art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Brabant Noord  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst de Vallei  Ede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek  Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Groningen  Veendam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Haaglanden  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst IJmond  Beverwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Ijsselland  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Midden-Holland  Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Noord-Veluwe  Harderwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  Zaandam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Regio Arnhem  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Regio Nijmegen  Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Rivierenland  Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Twente  Almelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Veluwe IJssel  Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst West-Holland  Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Onderzoeksraad voor Veiligheid  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.  Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijventerreinen A7 Heerenveen-Joure  Heerenveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.  Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Oorlogsgravenstichting  's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland  Kapelle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland  Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Bijsterhuizen  Wijchen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Drechtsteden  Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette  Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Eurode  Kerkrade art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen  Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer  Rozenburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond  Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Meldkamer Oost-Nederland  Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar lichaam 'OVER-gemeenten'  Wormer art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard  Zaltbommel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 'Drechtwerk'  Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Orde van Octrooigemachtigden  's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep EZK
Orionis Walcheren  Vlissingen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch  Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Participatie Noord-Groningen  Uithuizen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Patijnenburg B.V.  Naaldwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Peuterspeelzalen Tilburg B.V.  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Plassenschap Loosdrecht e.o.  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
PlusTeam ( openbaar lichaam)  Geldrop art. 1.2.1.h. WGR BZK
Politieacademie (Landelijk selectie- en opleidingsinstituut Politie (LSOP))  Apeldoorn art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Prolander  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Promen  Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland  Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Provincie Drenthe  Assen art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Flevoland  Lelystad art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Fryslân  Leeuwarden art. 1.2.1.b. provincies BZK
provincie Gelderland  Arnhem art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Groningen  Groningen art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Limburg  Maastricht art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Noord Holland  Haarlem art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Noord-Brabant  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Overijssel  Zwolle art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Utrecht  Utrecht art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Zeeland  Middelburg art. 1.2.1.b. provincies BZK
Provincie Zuid-Holland  's-Gravenhage art. 1.2.1.b. provincies BZK
Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Raad voor Rechtsbijstand  Utrecht art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Recreatie Midden-Nederland  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatiegemeenschap Salland  Raalte art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer  Uitgeest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Drenthe  Diever art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Geestmerambacht  Noord-Scharwoude art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Hitland  Nieuwerkerk ad IJssel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal  Kerk-Avezaath art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Over-Betuwe  Kerk-Avezaath art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Rottemeren  Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Spaarnwoude  Velsen-Zuid art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Stichtse Groenlanden  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Twiske-Waterland  Oostzaan art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap voor het Friesche Waterland 'De Marrekrite'  Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg  Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Recreatieschap Westfriesland  Bovenkarspel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regeling Letterhoeke  Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regeling WVK-groep  Bladel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Achterhoek  Doetinchem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio De Vallei  Ede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Food Valley  Ede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Gooi en Vechtstreek  Bussum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Midden-Holland  Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Rivierenland  Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regio Twente  Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Archief Rivierenland  Tiel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Bedrijventerrein Twente  Bornerbroek art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum Limburg  Maastricht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum RHC Alkmaar  Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht  Wijk bij Duurstede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA  Amersfoort art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard  Westmaas art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Belasting Groep  Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden  Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn HEUVELRUG (RDWI)  Zeist art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale ICT-Dienst Utrecht  Doorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord  Roermond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord  Hoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Reinigingsbedrijf Avalex  Delft art. 1.2.1.h. WGR BZK
Reinigingsbedrijf Midden Nederland  Soest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Reinigingsdienst De Liemers  Zevenaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
RHC Groninger Archieven  Groningen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Rotterdamse Kunststichting  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
RUD Zuid-Limburg  Maastricht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Sallcon, sociale werkvoorziening  Deventer art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerking A2 gemeenten  Heeze art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerking De Liemers  Duiven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland  Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen  Hoogeveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen  Terneuzen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Noord Oost Groningen SANOG  Delfzijl art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling  Klaaswaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio  Goes art. 1.2.1.h. WGR BZK
Schadefonds Geweldsmisdrijven  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO JenV
Schadeschap Luchthaven Schiphol  Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Schadevergoedingsschap HSL- Zuid A 16 en A 4  Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Schouwburg en Congrescentrum Het Park B.V.  Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
SED Organisatie  Bovenkarspel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Servicepunt71  Leiden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Shared Service Center DeSom  Wognum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Shared Service Center Zuid-Limburg  Maastricht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Shared Service Centrum ONS  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Sociaal-Economische Raad  's-Gravenhage art. 1.2.1.e. OL voor bedrijf en beroep SZW
Sociale Dienst Oost Achterhoek  Winterswijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Sociale Verzekeringsbank  Amstelveen art. 1.2.1.h. ZBO SZW
Speeltuincentrale 'Groningen'  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Spelenderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard  Westmaas art. 1.3.1.c. subsidie BZK
SPORT.GOUDA B.V.  Gouda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Sportcentrum Rozengaarde B.V.  Doetinchem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Sportfondsen Kampen B.V.  Kampen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Sportstichting Sittard-Geleen  Sittard art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Sportstichting Strijen  Strijen art. 1.3.1.b. invloed BZK
St. Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland  Maassluis art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Staatsbosbeheer  Amersfoort art. 1.2.1.h. ZBO LNV
Stadsbank Oost Nederland  Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stadsgewest 's-Hertogenbosch  Schijndel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.  Vlissingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg  Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
StadshavensOntwikkelingsFonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) C.V.  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stadsregio Parkstad Limburg  Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stark  Hoogeveen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stedin Netbeheer B.V.  Rotterdam bijlagen WNT EZK
Stichting ¨Blijf van m'n Lijf Den Helder¨  Julianadorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting A + O Fonds Rijk  's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Aanloophaven Vlieland  Vlieland art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SAFECIN)  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Aanpak Overlast Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Aanpak Voertuig-Criminaliteit  Hoevelaken art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Aanzet  Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Access To Medicine Foundation  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen  Heerlen art. 1.3.1.a. openbaar gezag BZK
Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed Financiën
Stichting Administratiekantoor Breedband  Zwijndrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Administratiekantoor Dataland  Gouda art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Adoptievoorzieningen  Houten bijlagen WNT JenV
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening  's-Gravenhage bijlagen WNT IenW
Stichting AFEW International  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting AgriFood Capital  's-Hertogenbosch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Agri-ProFocus  Utrecht bijlagen WNT BZ
Stichting Agriterra  Arnhem bijlagen WNT BZ
Stichting Airport Coordination Netherlands  Schiphol art. 1.3.1.a. openbaar gezag IenW
Stichting AKROS Welzijn  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg  Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend  Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Algemene Begraafplaats Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp * Nootdorp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Almelo Promotie  Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amersfoort in C  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amstelland Bibliotheken  Amstelveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amsterdam Economic Board  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Amsterdam Museum  Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ANMEC  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Apenheul  Apeldoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Aqua for All  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum  Nijkerk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Architectuur Lokaal  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Art.1 Midden Nederland  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Artamuse  Geleen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Artiance Centrum voor de Kunsten  Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Aslan Muziekcentrum  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Atlantische Commissie  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Autoriteit Financiële Markten  Amsterdam art. 1.3.1.a. openbaar gezag Financiën
Stichting Avedan  Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Avedan Maatschappelijk Werk  Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Avedan Welzijn  Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort  Terborg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Basisbibliotheek Bibliorura  Roermond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Basisbibliotheek het Markiezaat  Halsteren art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Basisbibliotheek Montferland  Didam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen  Sellingen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel * Sint-Oedenrode art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beheer 'Borchwerf II'  Oud Gastel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting beheer 'De Statie' Sas van Gent  Sas van Gent art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Beheer Dierenpark Borne  Borne art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf  's-Hertogenbosch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beheer van het Gemeeneland  Leiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen * Mijdrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot * Oirschot art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Beveiliging Gorcumse Bedrijfsterreinen 'Security-5'  Gorinchem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio  Schiphol art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Bevordering Werkgelegenheid  Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting bibliocenter  Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Biblionet Drenthe  Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Biblionet Groningen  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting BiblioNu  Venray art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting BiblioPlus  Boxmeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Bollenstreek  Lisse art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek De Groene Venen  Waddinxveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Gooi en meer  Bussum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Helmond-Peel  Helmond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard  Numansdorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Hof van Twente  Goor art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Hoogeveen  Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek IJmond Noord  Beverwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Kennemerwaard  Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard  Bergambacht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken  Landgraaf art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting bibliotheek Midden-Brabant  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Nieuwegein  Nieuwegein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Noordwest-Veluwe  Harderwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek  Eibergen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Oosterschelde  Heinkenszand art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Oostland  Bergschenhoek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur  Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Rijn en Venen  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten  Rijssen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Bibliotheek Salland  Raalte art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Velsen  IJmuiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
stichting Bibliotheek Veluwezoom  Dieren art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Waterweg-Schiedam  Schiedam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek West-Achterhoek  Doetinchem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Westland  Monster art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen  Terneuzen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta  Hellevoetsluis art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheekservice Fryslân  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Eemland  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk  Nijkerk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Mar en Fean  Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Midden Fryslân  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân  Wolvega art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bieb voor de Zaanstreek  Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bijlmer Parktheater  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Binding  Wijk bij Duurstede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bindkracht 10  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Blijf van mijn Lijf Parkstad  Heerlen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bloembollenkeuringsdienst  Lisse art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Bodembeheer Schoonebeek * Nieuw-Weerdinge art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Boogie Woogie-Instituut voor Kunst en Cultuur  Winterswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting BOSATEX  Ophemert art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Both Ends  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Bouwkwaliteit  Rijswijk bijlagen WNT BZK
Stichting BRBNT  Oisterwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Breda-Actief  Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting brede buurtschool Den Haag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Buddy Netwerk  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Bureau Europa  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant  Oirschot art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Burgerkracht Limburg  Sittard art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Burgerpersoneelsfonds Ministerie van Defensie  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Businesspark Haaglanden  Pijnacker art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Buurt m/v  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Buurtwerk Alexander  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting C2C ExpoLAB  Venlo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Caleidoscoop  Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CapelleWerkt  Capelle aan den IJssel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting CARE Nederland  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder  Emmeloord art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centraal Museum  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel  Leusden art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten  Rotterdam bijlagen WNT EZK
Stichting Centram  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum 16/22  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum Beeldende Kunst  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering  Hilversum art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Centrum Kunst Educatie (CKE)  Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)  's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting centrum voor de kunsten de Aleph  Drunen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen  Stadskanaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken  Brunssum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie (Cnme)  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Centrummanagement Maastricht  Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Chemelot Institute for Science & Technology  Sittard- Geleen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Circus Elleboog  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Citymanagement Schijndel  Schijndel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting CJG Rijnmond  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Clup Welzijn  Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CMC, Mensen met een missie  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting CMO STAMM Groningen Drenthe  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CODA  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Coherente  Ouderkerk aan de Amstel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Combiwel Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CoMensha  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Concert- en Cultuurpodium Purmerend  Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Concordia Kunst & Cultuur  Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ContourdeTwern  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen  Den Haag art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting COP  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cordaad Welzijn  Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cordaid  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting 'Cultura'  Ede art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Cultureel Centrum Baarle  Baarle-Nassau art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei  Veghel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Centrum 'De Harmonie'  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Centrum 't Paard  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Centrum Venray  Venray art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg-Halfweg.  Zwanenburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland  Middelburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Cultureel Podium De Kelder  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers  Zevenaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuur Kwartier Sneek  Sneek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuur+Ondernemen  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuurhuis De Klinker  Winschoten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuurhuis De Tamboer  Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuurmij Oost  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CultuurSchakel  Den Haag art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting CVV Midden-Holland  Gouda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Dagopvang Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Dalfsen Werkt!  Dalfsen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Arkduif * Bodegraven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Balie Centrum voor Theater Politiek en Litteratuur  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet  Voorburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena  Werkendam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Deventer  Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Veldhoven  Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Wijchen  Wijchen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Bibliotheek Z-O-U-T  Maarn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Boei, Sociaal Werk Bunschoten  Bunschoten-Spakenburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Boetzelaer  Monster art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Domijnen  Sittard art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Groninger Poldermolens  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Gruitpoort  Doetinchem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Haamen  Beek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'De Helderse Vallei'  Den Helder art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Kap, ondersteuning van informele zorg  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
'Stichting DE KOM, stadstheater en kunstencentrum'  Nieuwegein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur  Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Lage Beemden  Boekel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Lindenberg, Huis voor de Kunsten  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Meenthe  Steenwijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Meervaart  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Nieuwe Kans  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Nieuwe Vorst  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting de Overijsselse Ombudsman * Raalte art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Rijswijkse Schouwburg  Rijswijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting De Schoor  Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Stuw  Hardenberg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De toekomst  Barendrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'De Toneelschuur'  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Trits  Baarn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Welle  Nijverdal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting De Zeeuwse Ombudsman * Middelburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Deelnemingen Gemeente Gilze en Rijen  Rijen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Deltares  Delft art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Deventer Verhaal * Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie LNV
Stichting Distripark Eemhaven  Poortugaal art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Doarpswurk  Raerd art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting DOCK Amstel & Zaan  Rotterdam art. 1.3.1. BZK
Stichting DOENJA Dienstverlening  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting DOK  Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie te Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting  's-Gravenhage bijlagen WNT JenV
Stichting Doornroosje  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Dorp, Stad en Land  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Dorpshuis De Zwaan  Uitgeest art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Dorpshuis Muntendam  Muntendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut, Instituut voor Onderzoek van Maatschappelijke Vraagstukken  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie SZW
Stichting DutchStartHub  Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Dynamo Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Economic Board Groningen  Winsum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Economic Board Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Economic Development Board Almere  Almere art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Ecsplore  Geleen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Eigen-Kracht Centrale  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Eigenwijks, organisatie van samenwerkende wijkbewoners  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Eindhoven 365  Eindhoven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Eindhoven Marketing  Eindhoven art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Eindhoven Museum  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ELCKERLYC  Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH)  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting ElkWelzijn  Culemborg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland  Petten art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Enschede Promotie  Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Erfgoed Gelderland  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland  Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Erfgoedpartners  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Euregio Maas-Rijn  Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Europa Decentraal; Kenniscentrum Europees Recht en Beleid voor Decentrale Overheden  's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Expertisecentrum JSO  Gouda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold  Steendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Exploitatie Rijksmonumenten in de Gemeente Opmeer  Opmeer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Exploitatie van Zwembaden in de Gemeente Wijchen  Wijchen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Factorium Podiumkunsten  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Fair Wear Foundation  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting FairWork  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo  Aalten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting FlevoMeer Bibliotheek  Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Flidunen  Oost-Vlieland art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad  Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT  Ede art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Forte Welzijn  Groesbeek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Frans Hals Museum  Haarlem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Free Press Unlimited  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Fries Natuurhistorisch Museum  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Fries Scheepvaartmuseum  Sneek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Friese Milieufederatie  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
stichting Fundament  Losser art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Gasthuis Frascati  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Gelderse Sport Federatie PG  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn  Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Gemeentemuseum Den Haag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Geonovum  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Geynwijs  Nieuwegein art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Gigant  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Goois Natuurreservaat  Hilversum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties  Gorinchem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Graafschap bibliotheken  Zutphen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Greenport Aalsmeer  Aalsmeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Greenport Regio Boskoop  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Greenport Westland Oostland  Zoetermeer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Groeibriljant  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Groen Gas Nederland  Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Groenfonds  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed LNV
Stichting Groenfonds Midden-Delfland * Schipluiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Groninger Forum  Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting H19 Centrum voor de kunsten  Oosterhout art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haags Pop Centrum  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haags Werk Bedrijf Publieke Taken  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haarlem Effect  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Haarlem Marketing  Haarlem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Halt  Utrecht bijlagen WNT JenV
Stichting Hambroek  Borculo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Handjehelpen  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Hannema-de Stuers Fundatie  Wijhe art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Hart  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Harten voor Sport  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Health Insurance Fund  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Healthy Ageing Network Northern Netherlands  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Heerlen Mijn Stad  Heerlen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer  Hoofddorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Het Flevo-landschap  Lelystad art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting het Juridisch Loket  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Het Limburgs Landschap  Lomm art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Het Nationale Theater  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Het Noordbrabants Landschap  Haaren art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Het Pakhuis * Ermelo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting het Veluwse Bosbrandweer Comité * Apeldoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting 'Het Veteraneninstituut'  Doorn art. 1.3.1.c. subsidie Defensie
Stichting Het Zeeuwse Landschap  Wilhelminadorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Heubi * Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking)  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Holland Dance Festival  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Huis voor de Kunsten Limburg  Roermond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Hulst voor Elkaar  Hulst art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur  Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Ictu  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting IDH Sustainable Trade Initiative  Utrecht bijlagen WNT BZ
Stichting Iepenwacht Fryslân * Lemmer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting IJsselWijs  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting IJsterk Actief burgerschap en Participatie  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting IJswegencentrale Oostergoo  Dokkum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Incident Management Vrachtauto's  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer  Gouda art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Inkoopbureau Midden Nederland  Vianen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Inkoopbureau West-Brabant  Etten-Leur art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Inlichtingenbureau  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed SZW
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg  Nieuwstadt art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur  Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.  Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Internationaal Theater Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting International Sports Alliance (ISA)  's-Hertogenbosch bijlagen WNT BZ
Stichting ir.D.F. Woudagemaal  Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting IRC, International Water and Sanitation Centre  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting It Toanhûs  Joure art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting J.H. Christiaanse  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Japanmuseum Sieboldhuis  Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland  Waddinxveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland  Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdfonds Cultuur Rotterdam * Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Jeugdfonds Sport Amsterdam * Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West  Zoetermeer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Jeugd-Punt  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdtheater Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdwerk Den Haag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Jeugdwerk Terschelling * Midsland art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Jongerenwerk Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting JOZ  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Junushoff  Wageningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kabelomroep Zuid Limburg  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kaliber Kunstenschool  Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting KEaRN Beheer  Burgum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kennemer Theater  Beverwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kennis en Innovatie in Energie- en Milieu Technologie  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kennispoort Regio Zwolle  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen  Tegelen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Keunstwurk  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kindcentra De Cirkel Almelo  Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kinderparadijs Meidoorn  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk  Harderwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting KnowHouse  Venlo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur gemeente Voorst  Twello art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Koorenhuis  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting KopGroep Bibliotheken  Den Helder art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Korzo  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kranenburgh  Bergen (NH) art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kredietbank Nederland  Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kromme Rijnstreek  Scherpenzeel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne  Borne art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kulturhus Haaksbergen  Haaksbergen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kulturhus Olst-Wijhe  Olst art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer  Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstbedrijf Arnhem  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstencentrum De Stroming  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstencentrum Jerusalem  Venray art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstencentrum Velsen  IJmuiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstencentrum Waalwijk  Waalwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstenhuis De Bilt-Zeist  Zeist art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstform  Ijmuiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kunsthal Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstkwartier  Helmond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstmin  Dordrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kunstraad Groningen  Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau  Zoetermeer art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Kwartier Zorg & Welzijn  Hoogezand art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting La Poubelle  Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Land van Wijk en Wouden  Leiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering  Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland  Apeldoorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie LNV
Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landgoed Slot Schaesberg  Landgraaf art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging  Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting landschap Erfgoed Utrecht  De Bilt art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschap Noord-Holland  Heiloo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landschap Overijssel  Dalfsen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Drenthe  Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Friesland  Beetsterzwaag art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Gelderland  Rozendaal art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Landschapsbeheer Groningen  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Landschapsbeheer Zeeland  Goes art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting LantarenVenster  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Larcom  Ommen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Leergeld Den Haag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Leerorkest  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering  Almere bijlagen WNT JenV
Stichting Leidingenstraat Nederland  Roosendaal art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Leisure Port  Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'LEVgroep-Leven en Verbinden'  Helmond art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Libau, welstands- en monumentenzorg Groningen  Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Life Science Incubator Maastricht  Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Life Sciences Health - TKI  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Limburg Economic Development  Sittard art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Limburgs Museum  Venlo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting LOC+  Hardenberg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Lumens  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Luxor Theater Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Maashorst in Uitvoering  Heesch art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden  Coevorden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)  Goes art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân  Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen  Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland  Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Plus  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland  Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland  Drachten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Maatvast Haarlemmermeer  Hoofddorp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Mainline, Gezondheids- en Preventiewerk Druggebruikers  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Malkander  Ede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mama Cash  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Marine Cantine Dienst (Marcandi)  Den Helder art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Maritiem Museum Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Maritiem Research Instituut Nederland  Wageningen art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Marketing Binnenstad Winschoten  Winschoten art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Marketing Katwijk  Rijnsburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Marketing Zaanstreek  Zaandam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Marres, huis voor hedendaagse cultuur  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mayday Rescue Foundation  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting MeanderOmnium  Zeist art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Amstel en Zaan  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Friesland, Ondersteuning bij leven met een beperking  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Noordwest-Holland (Alkmaar)  Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mee Plus  Hendrik-Ido-Ambacht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Samen  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Meer Voormekaar  Wijchen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Meerwaarde  Hoofddorp art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MENS de Bilt  De Bilt art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Midpoint Brabant  Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Mikado  Duiven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Miks welzijn  Joure art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Milieu Centraal  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting 'Milieu-Educatief Centrum Maarssen M.E.C.' * Maarssen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Milieukeur  Den Haag art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting Minters  Vlaardingen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mommerskwartier  Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel * Dokkum art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting MOOI  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MOvactor Zorg en Welzijn  Nieuwegein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Mozaïek welzijnsdiensten  Tiel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'Munttheater'  Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museon (Museum voor het Onderwijs)  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Arnhem  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Henkenshage  Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museum het Valkhof-Kam  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Hilversum  Hilversum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Ons' Lieve Heer op Solder  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Museum Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museum voor Religieuze Kunst  Uden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Museumplein Limburg, musea voor aarde, design en wetenschap  Kerkrade art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Music Matters  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Musica Sacra  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Musis & Stadstheater Arnhem  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekcentrum Zuidoost  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekgebouw aan 't IJ  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekgieterij  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekschool Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekschool Amsterdam Noord  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekschool Barneveld  Barneveld art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Muziekschool Oost-Gelderland  Doetinchem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Muziekschool Veenendaal  Veenendaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Muziekschool Waterland  Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting MVO Nederland  Utrecht bijlagen WNT BZ
Stichting Myouthic  Thorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Nationaal Energiebespaarfonds  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium  Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut  Almere art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding  Schiedam art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Natuurmuseum Brabant  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Nazorg Ouwsterhaule  Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting NB  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting NBTC Holland Marketing  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Nederlands Werkgevers Samenwerkingsprogramma  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen  Emmeloord art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw  Roelofarendsveen art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Nederlandse Veteranendag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie Defensie
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Netherlands Institute for Multiparty Democracy  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Netherlands Water Partnership (Nwp)  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Netwerk  Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Nidos  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting NJO  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting NL Confidential  Hoevelaken art. 1.3.1.c. subsidie JenV
stichting NL International Business  Den Haag bijlagen WNT BZ
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken  Oss art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting NWB Fonds  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Omroeporganisatie Groningen  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Ondernemerscentrum Liberne  Veendam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde  Hoogezand art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting ondersteuning Commissie regionaal overleg luchthaven Lelystad  Lelystad art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht  Maastricht art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)  Hoofddorp art. 1.3.1.b. invloed IenW
Stichting Onderwijs Voorrang Eemland  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Ons Welzijn  Oss art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Oosterhout in Beweging  Oosterhout art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Open Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek AanZet  Dordrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Almere  Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Assen  Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Barneveld  Barneveld art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen  Dalfsen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting openbare bibliotheek 'De Boekenberg'  Spijkenisse art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda  Gouda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo  Heiloo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Heusden  Oudheusden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting openbare bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum  Huizen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Kampen  Kampen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk  Katwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Kop van Overijssel  Steenwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal  Oldenzaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland  Drachten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand  Vriezenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal  Veenendaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo  Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar  Wassenaar art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen  Wageningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Waterland (Basisbibliotheek)  Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer  Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk  Zuid-Scharwoude art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken Gemeente Stadskanaal  Stadskanaal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg  Hardenberg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken in de Gemeente Emmen  Emmen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken Maas en Peel  Reuver art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân  Franeker art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo  Hengelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Opus 3, Centrum voor Muziek in Noordoost Friesland  Dokkum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Opvangcentra de Elandsstraat  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting OSER  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting OTP  Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Pantar Amsterdam  Diemen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland(PMBO)  Berkel en Rodenrijs art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Parkmanagement Waarderpolder  Haarlem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Parkvilla  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Participatie Dinkelland  Denekamp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Participe Alphen aan den Rijn  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Participe Delft  Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Participe Holding  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Participe Projecten  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Partners in Welzijn  Beek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Passantenhaven Terschelling  West-Terschelling art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Passionate Bulkboek  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Perspectief Herstelbemiddeling  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie JenV
Stichting Perspectief Zutphen  Zutphen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuter&Co  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peutercentra Arnhem  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuteropvang Heerlen  Heerlen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuterspeelzaalwerk Dronten  Dronten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuterspeelzalen Alphen aan den Rijn  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang OOK  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder  Emmeloord art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland  Steenwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Piëzo  Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Platform31  's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Podium de Vorstin  Hilversum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Pon  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Poppodium Grenswerk  Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Prins27  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat  's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Programma Uitzending Managers  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied  IJmuiden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed  Middenbeemster art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Promotie Uithoorn  Amsterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum)  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden  Arnhem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Publieke Omroep Amsterdam  Amsterdam niet bepaald BZK
Stichting Pulse  IJsselstein art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Punt Welzijn  Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Puur Zeewolde  Zeewolde art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Raad voor Accreditatie (RvA)  Utrecht art. 1.3.1.a. openbaar gezag EZK
Stichting Rabarber  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Radar WMO diensten  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Radio La Benevolencija\Humanitarian Tools Foundation  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Radius  Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Raster  Deventer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Ravelijn  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Recht en Overheid  's-Gravenhage bijlagen WNT JenV
Stichting Reclassering Nederland  Utrecht bijlagen WNT JenV
Stichting Regiobibliotheek Utrecht Zuid West  Woerden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Regiocultuurcentrum Idea  Zeist art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen  Veluwe  Elst Gld art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland  Heemstede art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie  Weert art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden en Zuid-Holland Centraal  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rekenkamer West Twente  Rijssen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Rekreatiebelangen Vlieland  Vlieland art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Renesse  Renesse art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Responsible Mining Foundation  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Rijnbrink Holding  Nijverdal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rijnstad  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting RNW Media  Hilversum bijlagen WNT BZ
Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  Maassluis art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stichting Rotterdam Festivals  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rotterdam Sportsupport  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rotterdam Topsport  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Rutgers  Utrecht bijlagen WNT BZ
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
'Stichting Samen Werken'  Bergen op Zoom art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven  Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Samenwerking Christelijke Maatschappelijke Activering te Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Samenwonen-Samenleven  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Save The Children Nederland  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Scala  Oosterwolde Fr art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Scala-Centrum voor de kunsten  Meppel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Schiedamse Theaters  Schiedam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SCIANDRI Vrijetijdsbesteding  Alkmaar niet bepaald BZK
Stichting Scouting Gelderland  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Seewyn Kunsteducatie  Franeker art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Seniorenwelzijn Maassluis, Vlaardingen, Schiedam  Schiedam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sensoor  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken  Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Servicepunt & Tympaan-de Baat  Mijdrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Simavi  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Skal  Zwolle art. 1.3.1.a. openbaar gezag LNV
Stichting Slachtofferhulp Nederland  Utrecht bijlagen WNT JenV
Stichting SMK  Kerkrade art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie  's-Gravenhage bijlagen WNT BZ
Stichting Sociaal Cultureel en Educatief Werk Boerenplein  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal Cultureel en Maatschappelijk Werk (Impuls)  Kerkrade art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal Fonds Groningen  Groningen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ)  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal Werk Oldambt  Winschoten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociaal-Cultureel Centrum Alblasserdam * Alblasserdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële Toelevering en Service te Gennep  Heijen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sociale wijkteams Almelo  Almelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Socius Maatschappelijk Dienstverleners  Heemskerk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SOL Samen Ondernemend Leren  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Solidaridad  Utrecht bijlagen WNT BZ
Stichting Spaarne Peuters  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SPARK  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Special Heroes Nederland  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Speeltuinen in Noord  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spelenderwijs Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spelerwijs Hoogeveen  Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport en Leisurepark Landgraaf  Landgraaf art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport- en Recreatie-Centrum Den Ekkerman  Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk  Ridderkerk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport Expertise Centrum  Oss art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport Fryslân  Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sport Servicepunt Langedijk  Noord-Scharwoude art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sport Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportaccommodaties Beverwijk  Beverwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportaccommodaties Wijchen SSW  Wijchen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportaccommodaties Zutphen  Zutphen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Sportbedrijf Amstelveen  Amstelveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportbedrijf Amsterdam-Centrum (SpACe)  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportbedrijf Smallingerland  Drachten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportbedrijf Zaanstad  Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportcomplex De Gooye  Dirksland art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportcomplex Groenendaal  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sporthuis Bunnik  Odijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportkompas  Brummen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Ede  Ede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Nederland  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Noord-Holland  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportservice Steenwijkerland  Steenwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportstimulering 's-Hertogenbosch  's-Hertogenbosch art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sportsupport Kennemerland  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spring  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Spring! Peuterspeelscholen  Hengelo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SPURD  Purmerend art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stad en Natuur Almere  Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadbroek in Ontwikkeling  Sittard art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stadsgehoorzaal Kampen  Kampen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadsring 51  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem  Haarlem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
stichting Stadsschouwburg Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stadstoezicht Kampen  Kampen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting StartersCentrum Limburg  Heerlen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch  ’s-Hertogenbosch art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar  Alkmaar art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stedelijk Museum Breda  Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stedelijk Museum Schiedam  Schiedam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stedelijk Museum Zwolle  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Sterker  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Steunpunt Informele Zorg Breda  Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Steunpunt Mantelzorg  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stimenz  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen  Borne art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Stiwa Exploitatie en Beheer  Sassenheim art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Strandexploitatie Veere  Westkapelle art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn  Alphen aan den Rijn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Stroom Den Haag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SupportPunt Eindhoven  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting SVB-BGT  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Swazoom  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Synthese, Regionaal Instituut voor Zorg en Welzijn  Mook art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Taal aan Zee  Den Haag art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Telecommunication Metropolitan Area Network Nijmegen  Nijmegen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting The Mall Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk  Assen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater aan de Hobbemastraat  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Bellevue  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Dakota  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater De Leest  Waalwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting 'Theater De Schalm'  Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Delft  Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof  Zutphen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Groep Kwatta  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Kikker  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Zoetermeer  Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theater Zuidplein  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theaters Diligentia en PePijn  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Theaters Tilburg  Tilburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Theek 5  Oosterhout art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Thuis Op Straat Leiden  Leiden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Timpaan Welzijn  Gorredijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting TivoliVredenburg  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting TKI Agri&Food  Wageningen art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Biobased Economy  Wageningen art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Chemie  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI CLICKNL  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI- Deltatechnologie  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Energie en Industrie  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Gas  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI HTSM  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Logistiek  Breda art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI Urban Energy  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI-Energie  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting TKI-Wind op Zee  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer  Amersfoort art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Topconsortium Kennis en Innovatie Tuinbouw & Uitgangsmaterialen  Zoetermeer art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Topsport Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Topsport Noord  Heerenveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Torion  Haren Gn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting tot Beheer van het Sint-Paulus Gasthuis  Sint-Oedenrode art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting tot Bevordering van de Uitvoer  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed EZK
Stichting tot Instandhouding van het Noorder Dierenpark in Emmen  Emmen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden  Streefkerk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting tot Oprichting en Instandhouding van een Dorpscentrum * Biggekerke art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Trajekt  Maastricht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Travers Welzijn  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Triade Centrum voor Kunsteducatie Den Helder e.o.  Den Helder art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten  Rijswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Tropenbos International  Wageningen bijlagen WNT BZ
Stichting Tûmba, expertisebureau discriminatie en diversiteit  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting TwentseWelle  Enschede art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting United Work  Eindhoven bijlagen WNT BZ
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht  Woerden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Utrecht Marketing  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vamex  Zoetermeer art. 1.2.1.h. ZBO IenW
Stichting van Houten * Zoetermeer art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting van Houten&co  Houten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Veen  Reeuwijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Veldhovense Muziekschool  Veldhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Venlo Partners  Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)  's-Gravenhage bijlagen WNT BZK
Stichting Verdeling Financiële Overheidsbijdragen in het Werk van de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Veren Gelderland  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Verkeersonderneming  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Versa Welzijn  Hilversum art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Verslavingsreclassering GGZ  Amersfoort bijlagen WNT JenV
Stichting ViaVie Welzijn  Holten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Visit Oirschot  Oirschot art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland  Utrecht art. 1.3.1.a. openbaar gezag BZK
Stichting Vitis Welzijn  Hoek van Holland art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vivera Welzijn & Dienstverlening  Zwijndrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vlechter!  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VluchtelingenWerk Oost-Nederland  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Voedingscentrum Nederland  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie LNV
Stichting voor het Beheer van de Accomodatie Muziekgebouw/Bimhuis  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VÓÓR Welzijn  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting voor Welzijn, Zorg, Sociaal en Cultureel Werk Beuningen  Beuningen Gld art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor  Alkmaar art. 1.3.1.c. subsidie EZK
Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed JenV
Stichting Vorkmeer  Panningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland  Utrecht bijlagen WNT BZ
Stichting VRIJDAG  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek  Kerkrade art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHD)  Eindhoven art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere  Almere art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet!  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting VvE-010  Rotterdam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting VVV Texel Promotie  Den Burg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting VVV Zeeland  Domburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen  Zoetermeer bijlagen WNT BZK
Stichting Waarborgfonds Motorverkeer  Rijswijk bijlagen WNT Financiën
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw  Hilversum bijlagen WNT BZK
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons Wcl)  Roermond art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk  Winterswijk art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Waddenacademie  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wageningen Research  Wageningen bijlagen WNT LNV
Stichting Wandelnet  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Waste  Den Haag bijlagen WNT BZ
Stichting Water Alliance  Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Waternet  Amsterdam bijlagen WNT IenW
Stichting Waterproef  Edam art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Weerwerk Groningen  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wel.kom - Roermond  Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel  Venlo art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting WELLZO  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welnúh (Welzijn Utrechtse Heuvelrug)  Doorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welsun Landgraaf  Landgraaf art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn  Beverwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Alblasserdam  Alblasserdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Baarn  Baarn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Barneveld  Barneveld art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Bergen  Schoorl art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Brummen  Eerbeek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn De Wolden  Zuidwolde art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Ermelo  Ermelo art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Welzijn Gorinchem  Gorinchem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam  Hardinxveld-Giessendam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Heerlen (verkorte naam: Alcander)  Heerlen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Hoeksche Waard  Oud-Beijerland art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn in Noordenveld  Roden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Lelystad  Lelystad art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn MensenWerk  Meppel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Middelburg  Middelburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Noord  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Oud & Jong  Voorburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Ouderen S.W.O.  Spijkenisse art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Ouderen Soest  Soest art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Rijswijk  Rijswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Scheveningen  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland  Bergschenhoek art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Stichtse Vecht  Maarssen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Teylingen  Sassenheim art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijn Woerden  Woerden art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnskwartier  Katwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnsorganisatie Andes  Borger art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnsorganisatie Impuls  Gieten art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnsorganisatie Welstad  Stadskanaal niet bepaald BZK
Stichting Welzijnswerk  Hoogeveen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe  Beilen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht  Sliedrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Welzin  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wereld Waternet  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Stichting Wereldmuseum Rotterdam  Rotterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Werk en Scholing Noord Oost Overijssel  Hardenberg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Werken in Gelderland  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Werken in Losser  Losser art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Werkpro  Groningen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
stichting Werkprojecten Oldenzaal  Oldenzaal art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Westfriese Bibliotheken  Bovenkarspel art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Westland Cultuurweb  Naaldwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting WestlandTheater de Naald  Naaldwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek NLDA  Breda art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Swov  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting Wetsus Intellectual Property Foundation  Leeuwarden art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Stichting WIJ  Breda art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wijkcentrum De Pijp  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wijkwerk  Nijmegen art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wijsneus  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Wonen boven Winkels Utrecht  Utrecht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Woon  Amsterdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Xtra  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Xtra plus  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting YES!Delft Students  Delft art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zaans Museum  Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zaans Natuur & Milieu Centrum  Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zaantheater  Zaandam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland  Middelburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zebra  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zet Brabant  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (Szvk)  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Stichting Zimihc  Utrecht art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zorgbelang Brabant  Tilburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zorgbelang Inclusief  Arnhem art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZorgDat  Harderwijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZorgpleinNoord  Haren Gn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting ZorgSaamTwenterand  Vroomshoop art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk  Vlaardingen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Zwem- en Sportaccommodaties Doorn  Doorn art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Zwembad de IJzeren Man  Weert art. 1.3.1.b. invloed BZK
Stichting Zwembad Noord-Oost  Apeldoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo  Zuidlaren art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zwembaden Hoorn  Hoorn art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Stichting Zwembaden Zwartewaterland  Zwartsluis art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Streekarchief Langstraat Heusden Altena  Heusden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Streekarchief Midden-Holland  Gouda art. 1.2.1.h. WGR BZK
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  Brielle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Stroomopwaarts MVS  Schiedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
SWB Midden Twente  Hengelo art. 1.2.1.h. WGR BZK
SWW Welzijn B.V.  Winterswijk art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Syntrophos  Spijkenisse art. 1.2.1.h. WGR BZK
Tribuut Belastingsamenwerking  Epe art. 1.2.1.h. WGR BZK
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)  Amsterdam art. 1.2.1.h. ZBO SZW
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers  Waalwijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Unie van Waterschappen  's-Gravenhage art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
UW Holding B.V.  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Van Veldhuizen Stichting  Rotterdam niet bepaald BZK
Veilig Verkeer Nederland  Amersfoort art. 1.3.1.c. subsidie IenW
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland  Amsterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Drenthe  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Flevoland  Lelystad art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Fryslân  Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  Nijmegen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek  Hilversum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Haaglanden  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio IJsselland  Zwolle art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Kennemerland  Haarlem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Limburg-Noord  Venlo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant  Tilburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland  Apeldoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Noord Holland Noord  Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  Rotterdam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Twente  Enschede art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Utrecht  Utrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  Zaandam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Veiligheidsregio Zuid-Limburg  Margraten art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vereniging Afvalsamenwerking Limburg  Maastricht art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken  Purmerend art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden  Obdam art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Vereniging It Fryske Gea  Olterterp art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Milieudefensie  Amsterdam bijlagen WNT BZ
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)  Driebergen-Rijsenburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Drentse Gemeenten  Hoogeveen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Friese Gemeenten,tevens Afdeling van de Vereniging van stim  Leeuwarden art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis  Meerssen art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Noord Nederland binnen Enexis Holding N.V. cum annexis  Ten Boer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Nederlandse Gemeenten  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Afdeling Groningen  Ten Boer art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Noordhollandse Gemeenten  Haarlem art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen * Ede art. 1.3.1.b. invloed Defensie
Vereniging van Waddenzeegemeenten  Delfzijl art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten  Middelburg art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging van Zuidhollandse Gemeenten  Capelle aan den Ijssel art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging voor de Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen  's-Gravenhage art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Vereniging Wigo4it  's-Gravenhage art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen  Delft art. 1.3.1.b. invloed BZK
Vervoerscentrale Stedendriehoek  Lochem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vitens N.V.  Zwolle bijlagen WNT IenW
VNG International  Den Haag bijlagen WNT BZ
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen  Appingedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek  Voorhout art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI)  Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen  Usquert art. 1.2.1.h. WGR BZK
WaarborgHolland B.V.  Gouda art. 1.3.1.a. openbaar gezag EZK
Waarderingskamer  's-Gravenhage art. 1.2.1.h. ZBO Financiën
Waddenfonds  Leeuwarden art. 1.2.1.h. WGR BZK
Waterlands Archief  Purmerend art. 1.2.1.h. WGR BZK
Waterschap Aa en Maas  's-Hertogenbosch art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  Amsterdam art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Brabantse Delta  Breda art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap De Dommel  Boxtel art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Drents Overijsselse Delta  Zwolle art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Hollandse Delta  Ridderkerk art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  Houten art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Hunze en Aa's  Veendam art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Limburg  Roermond art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Noorderzijlvest  Groningen art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Rijn en IJssel  Doetinchem art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Rivierenland  Tiel art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Scheldestromen  Middelburg art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Vallei en Veluwe  Apeldoorn art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Vechtstromen  Almelo art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Waterschap Zuiderzeeland  Lelystad art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Wedeka Bedrijven  Stadskanaal art. 1.2.1.h. WGR BZK
Wegschap Tunnel Dordtse Kil  Dordrecht art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW)  Oud-Beijerland art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkbedrijf Atlant De Peel  Helmond art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkgeversservicepunt Parkstad  Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkmaatschappij 8KTD  Burgum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkom  Purmerend art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie BUCH  Uitgeest art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie Druten-Wijchen  Wijchen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie Duivenvoorde  Wassenaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert  Cuijk art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam  Veendam art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkorganisatie HLT Samen  Hillegom art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkplein Drentsche Aa  Assen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkplein Fivelingo  Appingedam art. 1.2.1.h. WGR BZK
WerkSaam Westfriesland  Hoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorziening Midden-Gelderland  Arnhem art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo en omstreken (e.o.)  Venlo art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Fryslân West  Sneek art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant  Oss art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Novatec  Tolbert art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg  Heerlen art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Reestmond  Meppel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Tomingroep  Hilversum art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse  Weert art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland  Alkmaar art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West  Venray art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland  Cruquius art. 1.2.1.h. WGR BZK
Werkzaak Rivierenland  Geldermalsen art. 1.2.1.h. WGR BZK
West-Brabants Archief  Bergen op Zoom art. 1.2.1.h. WGR BZK
Westfries Archief  Hoorn art. 1.2.1.h. WGR BZK
Westland Infra Netbeheer B.V.  Poeldijk bijlagen WNT EZK
Wetterskip Fryslân  Leeuwarden art. 1.2.1.d. waterschappen BZK
Wezo groep holding N.V.  Zwolle art. 1.3.1.c. subsidie BZK
WGR regio Stedendriehoek  Twello art. 1.2.1.h. WGR BZK
WSD  Boxtel art. 1.2.1.h. WGR BZK
Zeeuws Archief  Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
Zeeuwse Museumstichting  Middelburg art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Zeeuwse Muziekschool  Middelburg art. 1.2.1.h. WGR BZK
ZINiN Nijverdal  Nijverdal art. 1.3.1.c. subsidie BZK
Zuidelijke Rekenkamer  Eindhoven art. 1.2.1.h. WGR BZK