Meldapplicatie geopend

Uiterlijk 1 juli verstrekken instellingen digitaal hun WNT-gegevens via de applicatie die jaarlijks hiervoor wordt opengesteld. 

Schrijfwaren

De openbaarmaking van bezoldigingsgegevens is één van de essentiële onderdelen van de WNT. Instellingen rapporteren daarom zowel in de jaarstukken (jaarrekening/jaarverslag) als digitaal over deze gegevens. De WNT-gegevens over verslagjaar 2015 kunnen via de daarvoor bestemde applicatie verzonden worden. Dit kan tot uiterlijk 1 juli 2016.

Op basis van de doorgegeven gegevens wordt door de Rijksoverheid de WNT-jaarrapportage samengesteld. Hiermee wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de wet en over de bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de norm.

De inloggegevens voor de applicatie zijn via onderstaande brief verstrekt. Heeft u deze brief niet ontvangen? Controleer of u geregistreerd staat als WNT-instelling en neem zo nodig contact op met de helpdesk.  

Verantwoordingsmodel

Voor uw jaarrekening is een modelverantwoording WNT beschikbaar gesteld. Door van dat model en de opgenomen instructies gebruik te maken, heeft u de juiste gegevens bij de hand voor de digitale verstrekking van uw inkomensgegevens.