Verantwoordingsmodel WNT 2018

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2018 is gepubliceerd.

Voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens publiceert het ministerie van BZK jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verantwoordingsmodel 2017 zijn:

  • Het begrip gewezen topfunctionaris vervalt;
  • De te verantwoorden gegevens in verband met de nieuwe anticumulatiebepaling;
  • Uitgebreidere vergelijkende gegevens ten aanzien van de bezoldiging van topfunctionarissen;
  • Een toelichting op de publicatie van de WNT-verantwoording.