Wetsevaluatie Wet normering topinkomens 2013-2015

De eerste integrale wetsevaluatie geeft inzicht in de uitvoering en effecten van de WNT over de jaren 2013 tot 2015

toetsenbord en document

In 2015 heeft de eerste integrale evaluatie van de wet plaatsgevonden, conform artikel 7.2 van de wet. De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet, de wijze waarop deze worden uitgevoerd en de effecten van de wet in de praktijk. Aan de evaluatie liggen zes onafhankelijk uitgevoerde deelonderzoeken ten grondslag. De bevindingen uit deze deelonderzoeken zijn gebundeld in een overkoepelend evaluatierapport. Het evaluatierapport en de deelonderzoeken zijn online te raadplegen via de Kennisbank Openbaar Bestuur, op de themapagina Topinkomens