WNT-jaarrapportage

De WNT-jaarrapportage wordt jaarlijks voor 31 december uitgebracht en geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT.

Iemand die een formulier invuld of corrigeerd

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. De minister van BZK brengt jaarlijks voor 31 december rapport uit over de uitvoering van de WNT, middels de WNT-jaarrapportage. De WNT-jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT, om waar nodig actief bij te kunnen sturen. De WNT-jaarrapportage bestaat uit de WNT-jaaranalyse en het WNT-overzicht. De WNT-jaaranalyse geeft een nadere duiding van de bezoldigingsgegevens. Het WNT-overzicht bevat het wettelijk verplichte overzicht van bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de norm, uitzonderingen, overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen.