WNT-jaarrapportage

De WNT-jaarrapportage wordt jaarlijks voor 31 december uitgebracht en geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT.

Iemand die een formulier invuld of corrigeerd

De WNT regelt onder meer dat alle instellingen waarop de wet van toepassing is in hun jaarrekening bezoldigingsinformatie moeten verstrekken. Deze gegevens moeten uiterlijk 1 juli aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dan wel de betrokken vakminister worden doorgegeven. De minister van BZK gebruikt deze gegevens om jaarlijks voor 31 december rapport uit te brengen over de uitvoering van de WNT, middels de WNT-jaarrapportage. De WNT-jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT, om waar nodig actief bij te kunnen sturen.

De WNT-jaarrapportage bestaat uit de WNT-jaaranalyse en het WNT-overzicht. De WNT-jaaranalyse geeft een nadere duiding van de bezoldigingsgegevens. Het WNT-overzicht bevat het wettelijk verplichte overzicht van bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de norm, uitzonderingen, overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen. Het WNT-overzicht is ook online te raadplegen via de Kennisbank Openbaar Bestuur. Op de themapagina Topinkomens kunt u de bezoldigingen en uitgekeerde ontslagvergoedingen boven de toepasselijke norm zoals weergegeven in het WNT-overzicht inzien. Via deze tabellen en grafiekenfunctie is het mogelijk gericht instellingen te zoeken of departementen of sectoren te selecteren.