Advies politieke pensioenen

Advies modernisering en fondsvorming politieke pensioenen

De commissie adviseert te streven naar deelname aan het pensioenfonds voor overheidspersoneel. In beginsel volgen de politieke pensioenen de pensioenvoorziening voor overheidspersoneel. Indien een politieke functie dat vereist, kunnen in een eigen Appa-regeling afwijkende bepalingen worden opgenomen. De geconstateerde achterstanden in de pensioenvoorziening voor politici worden daarmee in een keer opgelost. In de toekomst blijft de pensioenvoorziening automatisch bij de tijd. Door aansluiting te zoeken bij een fonds kan ook voor politieke pensioenen worden geprofiteerd van het fondsrendement terwijl de financiële risico’s beperkt zijn.

De financiële implicaties van dit advies zijn afhankelijk van de nog te maken keuze of in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken in het fonds worden meegefinancieerd. Daarnaast heeft de fasering van de invoering van het advies invloed op de financiële gevolgen. Deze moeten nog nader worden bepaald.