Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website Topinkomens.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het wettelijk toegestane doel en het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.