Toegankelijkheid

Topinkomens.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden via toegankelijkheidwntwebsite@minbzk.nl.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

De status van deze website is: A - voldoet volledig

Status toegankelijkheid https://www.topinkomens.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is:

label
Beeld: ©topinkomens

Voldoet volledig

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.

Deze is voor het laatst bijgewerkt op 28-01-2021.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

  • Om de volledige, officiële verklaring in te zien;
  • Om een toegankelijkheidsprobleem te melden.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid binnen onze processen. Onze redacteuren houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.