Contact

Vragen over de toepassing van de WNT? Maak gebruik van één van onderstaande kanalen.

Vragen over de toepasselijkheid van de WNT op uw instelling

Wilt u uw organisatie aanmelden als WNT-instelling, of meent u dat uw organisatie juist dat niet onder de WNT valt, terwijl deze wel is opgenomen in het WNT-register? Dan kunt u dit melden middels onderstaande formulier op onze website.

Let op: In het WNT-register staan alleen instellingenten ten aanzien waarvan het toezicht op de naleving van de wet wordt uitgeoefend door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze bevat derhalve geen woningcorporaties en instellingen op het beleidsterein van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vragen over de uitvoering van de WNT

Heeft u algemene vragen over de uitvoering van de WNT? Kijk dan bij vragen en antwoorden, doorzoek het forum en/of leg daar uw vraag voor aan anderen die te maken hebben met de WNT. 

Instellingen uit onderstaande sectoren kunnen ook de eigen helpdesk raadplegen: