WNT-normen 2014

Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2014 was het algemene maximum € 230.474. Het overzicht van de verschillende in 2014 van toepassing zijnde maxima is hierboven te downloaden.