WNT-normen 2015

Op grond van de WNT mag in 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2015 neer op € 178.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor bestaande contracten geldt overgangsrecht en voor enkele specifieke sectoren geldt 2015 als een overgangsjaar. Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, specifieke onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden in 2015 andere, sectorale normen. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking gelden in 2015 dezelfde normen als in 2014. Het overzicht van de verschillende in 2015 van toepassing zijnde maxima is hierboven te downloaden.