Als een topfunctionaris gedurende het jaar in dienst treedt, of uit dienst gaat, moeten dan de gegevens op jaarbasis openbaar worden gemaakt of de werkelijk betaalde bedragen?

In de jaarrekening worden de feitelijk uitbetaalde bedragen gerapporteerd (werkelijke betaalde salaris, vergoedingen enzovoorts).