Hoe wordt een ter beschikking gestelde (lease)auto voor privégebruik meegerekend?

De fiscale bijtelling en de eventuele compensatie voor de fiscale bijtelling in verband met de leaseauto tellen mee als bezoldigingscomponent. Een eventuele eigen bijdrage van de (top)functionaris wordt hierop in mindering gebracht.